Издателство "Дилок" е основано през 2000 година със скромната идея да помага на хората да търсят, развиват и преоткриват себе си. Тук и сега - всеки ден!
Не можем да изкажем благодарността си към абсолютно всички четящи хора, независимо какви са предпочитаните им жанрове!
Благодарни сме и на всички издатели, независимо дали са големи или малки, които поднасят и споделят даровете на безграничното познание с очакващата и зажадняла читателска аудитория!
Добре известна поговорка, която всички знаем още от детството си, разбрах чак в средата на 30-те си години - "Знанието е сила"! Да, Знанието наистина е Сила!


Димитър Козарев
управител и собственик на издателство "Дилок"