Tърговските условия регламентират работата ни по отношение на продажбата на книги към потребителите, както и нашите взаимни права и задължения.
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и съгласни с условията по-долу.


Издателството има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.
 


Авторско право 
Уебсайтът dilok.net е собственост на "Дилок" ЕООД (наричано по-долу издателство Дилок)
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на
издателство Дилок с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на издателство Дилок.
 
Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.
 
Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Издателство
Дилок не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Издателство Дилок си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Издателство Дилок се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях издателство Дилок не носи отговорност.
 
Изявление за защита на личните данни
Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните
Приоритетна цел на сайта на
издателство Дилок е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация
Издателство Дилок с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.

Какво се случва с личните Ви данни?
При регистрация в сайта на
Издателство Дилок от потребителите се изисква да предоставят лични данни като потребителско име, email и собствено ръчно въведена парола. Те ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни.

Промяна или изтриване на личните данни
Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание за абонамент в сайта може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.
 
Използване на събраната информация
Личните Ви данни използваме за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения, полезни информации, както и за да Ви дадем възможност винаги да сте информирани за това, как се развива нашия сайт. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление.
Издателство Дилок не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.
Издателство Дилок, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.
 
Изменения на Изявлението
Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.
 
Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на
издателство Дилок и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: contact@dilok.net