Автор: Димитър Кръстев
Жанр: Научно-популярна литература

ISBN: 978-954-2902-20-1
Формат в мм: 140x215
Тегло: 313 гр.
Подвързия: Мека
Година: 2013
Обем: 244 стр.
Наличност: Налично
13.00лв

Това е едно почти криминално разследване за човешкото Его или онова, което скрито управлява и проваля живота ви! Ще видите скелета на Режисьора на човешкото нещастие, състоящ се от 5 елемента, ще проследите как се изпълва с плът чрез пристрастяването към драматични модели на поведение и накрая как се облича в пищните одежди на оправдателната философия!


Ще разберете по настръхващо ясен начин как той стои зад кражбите, престъпността, мафиите, насилието, корупцията, експлоатацията, бедността, расизма, ксенофобията и неравномерното разпределение на благата... Ще разберете как поддържа хроничните проблеми и болестите.

Ще узнаете защо се подминава знанието и се забавя внедряването на добрите практики, изобретения и рационализации, които подобряват живота...

Ще видите пределно ясно кое и как проваля човека в овладяването на 6-те велики изкуства:

На информацията - чрез робуване на заблуди и предразсъдъци, разминаване с истината и затъване в невежеството.

На желанията - чрез заменяне на истинските с неадекватни.

На отношенията - чрез създаване на латино-драми, хронични конфликти, съперничество, конкуриране, конфронтиране...

На любовта - чрез неподходящи връзки и контакти с неподходящи хора.

На парите - чрез загуби, фалити, кражби и провалени шансове.

Накрая ще прозрете истинския начин за качествено живеене!

Съдържание

Начални препоръки, съвети и едно лично споделяне 5
Въведение 6
Целите на двете книги 8
Вътрешни или външни причини? 9
Едно конкретно бизнес-предложение за вас 10
Техниката “Познавателен дисонанс” 10
Какво представлява качественото живеене 13
Реалност и Действителност 14
Животът ни събира, животът ни разделя... 15
“Анатомия физиология” на Режисьора на цялата човешката Драма 18
Какво ще се случи с вас самите, докато четете 19
Комплексът за малоценност (КМ) произход и същност 20
Биологичните причини за КМ 22
Семейни причини за оформянето на КМ 24
Исторически причини за КМ 25
Еволюционни причини за КМ 26
Психологически причини за КМ 27
Социални причини за КМ 28
КМ и национализма 29
Екзистенциални причини за КМ 30
Религиозни причини за КМ 31
Всекидневни прояви на КМ 32
Откритията на науката като причина за КМ 33
КМ и качествата на човека 34
Комплекса за малоценност и четирите нива на човека 34
КМ и плацебо ефекта 35
КМ в народните поговорки и идиоматичните изрази 36
Истинските, вечните въпроси, които си задава човекът 36
Защо въпросът „Кой съм аз?”не получава верния си отговор? 37
КМ и възможността за манипулиране 39
Комплексът за малоценност – обобщение 40
Тест за наличието на КМ 41
Невежеството (Н) 42
Липсата на преживян опит също е невежество 46
Невежество и Авторитет 47
Няколко важни думи за информацията 48
За погрешните информационни схеми (ПИС) 49
Откъде идва трудността за градивни промени? 52
"Неправилно означава грешно” 52
Истината за „изгонването” ни от Рая 53
Вероятният разговор в Рая между Бога и неговите творения 55
Не наказание, а познание! 56
Ние сме погрешими, но не и грешни същества 58
Комплекса за малоценност и молитвите 59
Ревизиране и оспорване на убеждения 60
Списък на някои от често срещаните опасни заблуди 61
Невежество и Комплекс за малоценност 62
Високомерието (В) 63
Високомерието и Комплекса за малоценност 65
КМ, Високомерието и различните от нас 66
Високомерие и Невежество 67
Причините на болестите според парадигмата КМ-В 67
Някои вредни комбинации между КМ и В 68
КМ, В и познавателния процес 70
Йерархичното мислене (ЙМ) 71
Причините за йерархичното мислене 72
Йерархията (Й) 74
Какво се случва в Йерархията 75
Проблемите, които поражда Йерархията 78
Йерархията и хората с власт 80
Движението в Йерархията 81
Йерархия и демокрация 82
Йерархията и отговорността 83
Предразсъдъците и Йерархията 83
Йерархията и Богатството 84
Потресаващото табу: “За жертвата или добро или нищо!” 85
Произход и описание на човека тип жертва 88
Жертвата в контекста на Йерархията 89
Видове отношения между хората 90
За някои подмолни действия на жертвата 90
Как може да се разкъса порочния кръг “палач – жертва”? 91
Критериите за истинност в Йерархията 93
Йерархията, въстанията, революциите и бунта 94
Бунтари или последователи 95
Йерархията, Мрежата и обединяването на хората 96
Йерархията и състраданието 98
Йерархията – обобщение 99
Алчността (А) 100
Алчността и още някои нейни следствия 101
Алчност и начин на мислене 103
Лъжата като производно от КМ, В, А 104
Възникване на емоциите 105
Двете най-известни и силни отрицателни емоции – страх и гняв 107
Чувството за вина 108
Таблица на повечето емоции, чувства, състояния и действия предизвикани от различните части на РД (Егото) 109
Положителни чувства и състояния 114
Двете основни състояния на човека 117
Обобщение на казаното дотук 118
Неадекватните желания (НЖ) 119
НЖ и Невежество 122
НЖ – методи за установяването им 122
НЖ, сатаната и нашите души 123
Режисьорът на Драмата (РД) 125
РД и достиженията на съвременната психология 127
РД и седемте смъртни гряха 128
Завистта 128
Гневът 129
Лакомията 129
Гордостта 130
Мързелът 130
Сладострастието 130
Скъперничеството 130
Седемте смъртни гряха - обобщение 130
РД и 5-те страдания според системата йога 131
РД и седемте вредни емоции според даоизма 132
РД и 10-те божи заповеди 132
А дали тези заповеди наистина са дадени от Бог? 136
Моралните и причинните системи 137
РД и четирите благополучия в живота според древните индийци 138
РД като причина за автосаботаж 139
РД и възможността за манипулиране 140
РД, феномена на тълпата и йерархията 140
РД, запалянковщината и психологията на тълпата 141
РД и парите 142
РД и знанията 143
РД и филтъра на информацията 143
РД и търсене на виновния 144
РД и свободната воля 144
РД и конкуренцията 145
РД, национализма и расизма 145
РД и териториалността 146
РД и любовта 146
Откъде идва силата на РД? 147
Защо съществуват хроничните проблеми? 147
Хроничен проблем = некомпетентност или заинтересованост 148
Вяра и суеверие 148
Инструментите на РД и схемите му на действие 150
Преувеличаването – един от инструментите на РД 152
Временна и/или частична амнезия за начините 153
Обезкуражаване чрез фрази-убийци 153
Важно упражнение за домашно! 154
Съмнения 154
Лишаване от чувство за хумор 155
Омаловажаване 155
Най-коварният инструмент на Режисьора на драмата - отлагането 155
Примери за драми 156
РД като лъжичката катран в кацата с мед 157
Реалността на драмата 158
РД проваля човека в 6-те най-важни направления на живота му 159
Какво щеше да се случва, ако нямахме РД? 160
Практични ползи от РД - използване на недоволството 160
Пристрастяване към Драма (ПД) или теорията за двете П-та: Приспособяване и Пристрастяване 161
ПД и навика 164
ПД и посоките на адаптиране 164
Разпознаването на ПД 166
ПД и човешката интелигентност 167
ПД и теорията на Ханс Селие за стреса 168
ПД и здравия разум 170
Пристрастяването и връзката с конформизма и консерватизма 170
Гледането на сапунени сериали като симптом на ПД 171
Пристрастяването и полигамията 172
ПД – страховете и отрицателното мислене 174
ПД и Личностната интеграция 174
ПД и увеличаването на дозата 175
Как да използваме познанието си за ПД 176
Как да познаем дали човекът е пристрастен към Драма? 177
Защо човекът се намира предимно в реалността на драмата? 177
Най-опасните щети от ПД 178
Как да се измъкнем от драмата? 179
„Искам ли я тази драма?“ 180
Оправдателна философия 181
По какво можем да познаем, че сме си изградили оправдателна философия? 183
Как да се ориентираме за състоянието на хората, с които общуваме 184
ОФ и позитивната психотерапия 186
ОФ и реална житейска ситуация 186
За прераждането и живота след смъртта 187
Причините за геноцида, войните, тероризма 188
За мира и войната 190
Идеалното общество 191
Ясни опори на осъзнатите действия 195
Причините за цялата човешка драма и изхода от нея - резюме 195
Още някои важни допълнения към причините за Драмата 199
Курсове и семинари 200


Начални препоръки, съвети и едно лично споделяне
Най-настоятелно ви препоръчвам да започнете тази книга, след като първо сте прочели книгата отзад!
Това четиво може да бъде разглеждано и като своеобразен криминален разказ, в който се търси престъпникът, опропастяващ нашият живот. Но целта не е да го обвиним, осъдим и оковем, а да се освободим от него и да престанем да бъдем негови жертви.
Затова ви приканвам да бъдете бдителни и мислещи.
Съветвам ви да не се отказвате, да не отлагате, а час по-скоро да прочетете всичко написано тук. Защото онова образувание във вас, за което ще стане дума, никак няма да е доволно, ако бъде разобличено. Единственият начин да остане неразкрито и да продължи да управлява живота ви е като ви накара да отложите прочитането на тези две книги! Те са неговото тотално разобличаване, разголване и разкриване. И доколкото и вие сте се сраснали с него, дотолкова ще бойкотирате процеса и ще му помагате да укрепи позициите си. Бъдете нащрек, бъдете съзнателни за това, което се случва със и във вас. Знанието, с което ще се срещнете в тези две книги, сериозно ще се конфронтира с него и вие ще трябва да изберете на чия страна да застанете – на изкуственото образувание, което трови и систематично унищожава живота ви или на страната на истинската ви същност на сияйни същества с неразгърнат потенциал за творчество, любов и щастие!
Силно се надявам, че моето послание към вас някак ще стигне до истинското същество, което се крие под и зад информационния хибрид, виновен за вашето роботизиране. Някои го наричат Его. Може и така да се определи. Ние го наричаме Режисьор на драмата, защото изпълва целия ни живот със страдание и нещастие.
Прочетете книгите и ако не научите от тях никакви полезни и ценни за вас неща, ще ви върна парите! Това мотивира ли ви достатъчно?
Както вече разбирате този увод не е реклама и манипулативно убеждаване, за да ви накарам да купувате книгите ми. Става дума за собствената ви съдба и собствения ви живот! Те ще се променят към по-добро след осъзнаването, което тези редове ще предизвикат по-нататък у вас.
Ах, как ми се иска да кажа, че цялото това знание, което предстои да промени живота ви, съм получил от напреднала и добронамерена извънзема цивилизация, или от емпатични и сътрадателни ангелски същества, или директно от Висшия разум, а защо не – и от самия Господ Бог? Но не мога! Виждам колко силно е изкушението и разбирам защо някои хора не са му устояли. Изкушението е голямо защото ни спестява необходимостта от подробно доказване на тезите ни. Кой смее да спори с най-върховния Авторитет? Ако кажа, че дословно съм записал божии или космически послания и създам съответната легенда около тази моя среща с висши същества, си съкращавам труда поне наполовина! Но не мога да го направя! И по-нататък ще разберете защо. Не е само от етични и морални съображения!
Зад този мой труд не стои ничий авторитет, нито мнозинство хора, които да твърдят, че това е истината. Но това е благословен момент, защото ви предоставям рядката възможност вие самите, със собствените си умове, знания, интуиция и любознателност, да установите истината! Не мога да разчитам на авторитет или мнозинство хора и затова съм принуден да бъда префектно логичен, последователен, ясен и истинен. Предпочитам този вариант с цялото си сърце! Призовавам ви да не вярвате в нито една моя дума, а да проверявате, да задавате въпроси, да се съмнявате, да изразявате различно мнение, но да не преставате да търсите Истината!
Не вярвайте, а узнавайте! Истината не се нуждае от вяра! Когато познаеш истината, вярата си взима шапката и си тръгва през задния вход! А Истината се постига чрез смелост и честност!
Бъдете смели и честни търсачи и откриватели на истината! Няма по-голяма наслада от това! На добър час в новия ви красив живот!

Въведение
В тази част от книгата ще разгледам подробно основните причини за ЦЯЛАТА човешка драма и ще се аргументирам възможно най-подробно и добросъвестно.
Под човешка драма разбирам всичко онова, което превръща човека в окаян страдалец – болести, лично нещастие и неудовлетворение, несбъднати желания, омраза, неравноправие, експлоатация, измами, кражби, грабежи, насилие, бракониерство, диктатури, ксенофобия, расизъм, робство, убийства, войни, геноцид...
Под всички видими явления има скрити и не толкова добре разпознаваеми, но в желязна причинно-следствена връзка с тях причини! И сега ще ги разкрием с ясна безпощадност.
Убеден съм, че ако се осъзнаят тези основни, скрити причини и техните следствия и всеки започне да действа по съответния начин (описан в другата ми книга), за излизане от Драмата то ние, като отделни индивиди, група хора, организации, общества или човечество, ще постигнем бързо и леко чудесни резултати в общуването и съвместното си живеене в този голям, красив, разнообразен и прекрасен свят, на тази гостоприемна и чудесна планета!
Всички ние сме замислени и родени като прекрасни човешки същества. Една изумителна, съзидателна Вселена, впрягайки цялата си творческа мощ е създала всеки един от нас.
Тук ще проследя как става така, че все забравяме факта, че сме уникални и ценни същества и се превръщаме в нещастни жертви, изпълнени с хронично недоволство.
Направил съм изследването и заключенията си, следвайки изискванията за научност. Дал съм, според познанията си до момента, като илюстрация, съответните факти и примери от живота. Напълно възможно е да не съм изредил всичко или да съм пропуснал изключенията, затова се обръщам към бдителните и знаещите да ми съобщят онези данни от човешката история и познание, които противоречат на моите заключения.
Доколкото съм запознат никой досега, не е формулирал точно тези причини, свързани точно по този начин, за нашите проблеми и болезнените ни преживявания, както и точно тези възможни изходи. Което означава, че имам основанието скромно да спомена за известен принос към човекопознанието.
Така или иначе, споменатите от мен факти и закономерности съществуват! Проверката на процеса на тяхното събиране, подреждане и тълкуване може да се направи от всеки в практиката. Ако добре съм отговорил на въпросите КАКВО? и ЗАЩО? лесно ще отговорим и на въпроса КАК?. Предполагам, че именно отговора на въпроса КАК ДА ЖИВЕЯ ПО-ДОБРЕ? интересува всеки нормален и разумен човек. Така че книгата ми ще бъде полезна най-вече на този тип хора. Ако обяснявам вярно ситуацията с човешката драма, то и методите, извлечени от тази “Обяснителна Философия” (ОФ1) ще бъдат приложими и ще носят желаните резултати. Така че всеки може да провери истинността на написаното тук по резултатите, които ще получи като прилага, разбира се, дадените препоръки в собствения си живот! Дори е достатъчно само с помощта на вашето въображение и фантазия да си представите какво би станало, ако стъпите на посочените тук факти и заключения и ще получите ясната картина, която ще ви помогне да продължите уверено напред.
Възможно ли ще бъде да подобрите радикално живота си?
Възможно ли ще бъде едно по-хуманно общество?
Възможно ли ще бъде всеки постигнал равновесие и
щастие индивид да се свърже равнопоставено с други подобни на него за взаимна радост и полза?
За мен отговорите на всичките тези въпроси са категорично ДА! Сега остава само да проверите какви са отговорите за вас.

Books
Тегло 313 гр.
Подвързия Мека
Година 2013
Обем 244 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю