Автор: Ян ван Хелсинг
Жанр: Научно-популярна литература

ISBN: 978-954-2902-11-9
Формат в мм: 145x215
Тегло: 502 гр.
Подвързия: Мека
Година: 2013
Обем: 396 стр.
Наличност: Налично
23.00лв

Автор: Ян ван Хелсинг, Щефан Ердман

Книгата се разпространява заедно с DVD филма на Ян и Щефан "Лъжата за Хеопс"

От хилядолетия хората се възхищават на пирамидите, последното от седемте чудеса на Древния свят. Те излъчват някаква тайнственост и загадъчност и много хора като Щефан Ердман и Ян ван Хелсинг са влизали в Голямата пирамида, където са прекарвали някоя и друга нощ и могат да разкажат за уникални преживявания, видения и още куп странни неща.


Как това се вписва в общоприетата теория, че Голямата пирамида е била гробница? Или може би е била място за посвещаване, както твърдят някои езотерици? В кое от тези твърдения има някаква истина и доказана ли е тя? Или Голямата пирамида е била нещо съвсем различно?

Щефан Ердман, който от 18 години прави изследвания върху платото Гиза, се вълнува основно от няколко въпроса: Защо пирамидите първоначално са били разположени в ограден със зид воден басейн? Защо в различни камери на Голямата пирамида могат да се открият линии на нивото на водата? Защо пирамидата няма вход? Как в нея е попаднала тиня от река Нил? Защо в т.нар. "шахта на Гантенбринк" има медни електроди? Каква е причината новите открития - подземният лабиринт, водните канали и скритите камери - да бъдат пазени в тайна? Какво се крие зад удължените назад черепи на намерените мумии? Защо някои фараони са били руси?

От тайна среща с високопоставен египетски дипломат Щефан и Ян научават за нови секретни разкопки и едно откритие, което хвърля съвсем нова и неочаквана светлина върху смисъла и предназначението на Голямата пирамида.

В тази книга двамата представят своите прозрения и открития, както и доказателствата от необичайното си научно изследване, проведено благодарение на съвременната наука, която го прави възможно.

Съдържание
УВОД 6
ПЪРВА ГЛАВА 9
ОБЩА ТЕОРИЯ 9
ЕГИПЕТСКОТО ЛЕТОБРОЕНЕ 13
КАКВО ОБЩО ИМА ХЕОПСОВАТА ПИРАМИДА С ФАРАОНА ХЕОПС? 16
КАРТУШЪТ НА ХУФУ 17
РАДИОВЪГЛЕРОДНИ АНАЛИЗИ 21
ПАРЧЕТО ОТ ЖЕЛЯЗО 22
СТАТУЯТА НА ХЕОПС И КОРАБЪТ 23
ИНВЕНТАРНАТА СТЕЛА 23
ХЕОПС И МЪДРЕЦЪТ 24
ГРАНДОМАНИЯ – ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА? 25
СЪЩЕСТВУВАЛ ЛИ ВЪОБЩЕ ФАРАОНЪТ СНЕФЕРУ? 26
ЛИПСВАЩИ НАДПИСИ, ВМЕСТО ТОВА ОБЛИЦОВКИ 27
КЪДЕ СА МУМИИТЕ НА ФАРАОНИТЕ? 28
ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГЛЕД НА СЛЕДВАЩАТА ГЛАВА 30
ВТОРА ГЛАВА – СФИНКСЪТ – ВРАТАТА КЪМ ТАЙНСТВЕНО ПОДЗЕМНО ЦАРСТВО 32
ШАХТАТА НА ГАНТЕНБРИНК 32
ПРОУЧВАНИЯТА ПРЕЗ ШЕЙСЕТТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК 32
СТАНФОРДСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ (SRI) 34
СФИНКСЪТ 34
ВОДАТА И ГЕОЛОЗИТЕ – НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е СФИНКСЪТ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ? 37
ЗАБРАДКАТА И БРАДАТА… 41
ПОМЕЩЕНИЯТА ИЗТОЧНО ОТ СФИНКСА 43
ПРОУЧВАНИЯ ОКОЛО СФИНКСА 44
ПО-НАТАТЪШНИ ПРОУЧВАНИЯ (1978 Г.) 47
РОЗОВ ГРАНИТ В ОСНОВАТА НА СФИНКСА – НА 16 МЕТРА ДЪЛБОЧИНА 48
АРХИВНИ СНИМКИ СЪЩО ДОКАЗВАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КУХИНИ 49
ПРОУЧВАНИЯ И ОТКРИТИЯ ПРЕЗ 20-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК 50
ХЕРОДОТ ГОВОРИ ЗА ЛАБИРИНТА 52
МИСТЕРИОЗНИТЕ ВИДЕОЗАПИСИ 53
ТАЕН СВЪРЗВАЩ ТУНЕЛ В ПОДЗЕМНОТО ЦАРСТВО 55
ИНТЕРВЮ С ПРОФЕСОР ХЪРТЪК 56
ПРОУЧВАНЕ НА ЯПОНСКИТЕ УЧЕНИ ПРЕЗ 1987 Г. 61
ПРОУЧВАНИЯ В ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА 62
И ТОВА Е ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО… 64
ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГЛЕД НА СЛЕДВАЩАТА ГЛАВА 66
ТРЕТА ГЛАВА – ПОМПЕНАТА СТАНЦИЯ НА ВАЛДХАУЗЕР 67
ОСНОВНАТА ИДЕЯ 67
ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА И НЕЙНАТА ПОМПЕНА СИСТЕМА 70
ПОМПАТА И НЕЙНИТЕ ЧАСТИ 74
РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВИСОЧИНИТЕ В ПЛАТОТО 79
ЗАЩО ХИПОТЕЗАТА НА ВАЛДХАУЗЕР НЕ СЕ ПРИЕМА НАСЕРИОЗНО? 80
ОКОНЧАТЕЛНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ДОВЕЖДАЩИЯ КАНАЛ 82
ПЛАТОТО Е БИЛО ЗАОБИКОЛЕНО ОТ ВОДА КАТО ОСТРОВ 84
ЗАПАДНИЯТ БРЯГ 84
КЪДЕ Е ВХОДЪТ? 85
НЕДОСТАТЪЦИ В ТЕОРИЯТА НА ВАЛДХАУЗЕР 86
ХИДРАВЛИЧНИЯТ ТАРАН 87
ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГЛЕД НА СЛЕДВАЩАТА ГЛАВА 89
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА – ИНСТИТУТЪТ „ФРЕЗЕНИУС“ 90
ПЪРВА СЕРИЯ АНАЛИЗИ 2006/2007 90
ПО-НАТАТЪШНИТЕ НИ ТЪРСЕНИЯ НА ТИНЯ ОТ НИЛ… 93
ВТОРА И ТРЕТА СЕРИЯ АНАЛИЗИ 2007/2008 95
ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГЛЕД НА СЛЕДВАЩАТА ГЛАВА 96
ПЕТА ГЛАВА – САМО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ИЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ? 96
ИНТЕРЕСНИ ЗАВИСИМОСТИ 99
ПИРАМИДАЛНИ СТРУКТУРИ В МОЗЪКА 100
ПЛАНЕТАРНАТА РЕШЕТКА И КУБЪТ, СЪСТАВЕН ОТ ПИРАМИДИ 105
ПИРАМИДАТА И ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ 108
ЗАСНЕТИТЕ В ГОЛЯМАТА ГАЛЕРИЯ ПЛАЗМОИДИ 113
ФУНКЦИЯТА НА „ОСВОБОЖДАВАЩИТЕ КАМЕРИ“ 114
ЪГЪЛЪТ ВЪВ ФОРМАТА НА Y В ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА 118
ХИМИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ 120
ТАЙНАТА НА СИМВОЛА Y 130
Y-ОБРАЗНИЯТ ЪГЪЛ, РУНАТА ХАГАЛ И ПЛАТОНИЧНОТО ТЯЛО 132
СВОБОДНАТА ЕНЕРГИЯ, ПРЕШЛЕНИТЕ, ГОЛЯМАТА ГАЛЕРИЯ И СВЕЩЕНАТА КОЛОНА „ИРМИНСУЛ“ 133
ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА ФУНКЦИОНИРА КАТО КЛЕТКИТЕ НА ОРГАНИЗМА 135
ПРЕНОС НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА 138
РЕЗОНАНСНАТА ЧЕСТОТА НА ШУМАН И ПИРАМИДИТЕ 139
ВОДАТА КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН НОСИТЕЛ 141
ЖИВАТА ВОДА 142
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОДА В ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА В ГИЗА 146
ОРГОННАТА ЕНЕРГИЯ 147
ШЕСТА ГЛАВА – ЛИПСВАЩИЯТ ИНВЕНТАР ОТ ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА 151
В ГОЛЯМАТА ГАЛЕРИЯ 151
В ЦАРСКАТА КАМЕРА 152
СЕДМА ГЛАВА – ИДЕЯТА ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА НА КРИСТОФЪР ДЪН 154
ПРИНЦИПЪТ НА ДЕЙСТВИЕ 154
ОСНОВАТА НА ПИРАМИДАТА 157
РЕЗОНАНСИТЕ НА ПРЕЧУПЕНАТА ПИРАМИДА И ЧЕРВЕНАТА ПИРАМИДА 158
ЕКСПЕРИМЕНТИ С ПИРАМИДИ 159
ДРУГИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ПИРАМИДИ 162
БРЪСНАРСКИ НОЖЧЕТА 162
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ С ВОДА И РАСТЕНИЯТА 163
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ С ПОРТОКАЛ 164
ЗАГАДКАТА ОКОЛО ВЪРХОВЕТЕ НА ПИРАМИДИТЕ 164
ОСМА ГЛАВА – КАК СА БИЛИ ПОСТРОЕНИ ПИРАМИДИТЕ? 165
ТАЙНАТА НА ВАЗИТЕ ОТ ДИОРИТ 165
ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛАГАНИ ВЪРХУ САРКОФАГА 167
ЕГИПЕТСКИЯТ РОТОР 169
ТАЙНСТВЕНИЯТ ЕДУАРД ЛИЙДСКАЛНИН 173
У. Т. УОЛИНГТЪН 179
СЪЩЕСТВУВАЛ ЛИ Е В АНТИЧНОСТТА БЕТОНЪТ? 180
ИЗВОД 182
ДЕВЕТА ГЛАВА – КОИ СА БИЛИ СТРОИТЕЛИТЕ НА ПИРАМИДИТЕ? 189
КЕМЕТ – ЧЕРНАТА ЗЕМЯ 190
ЕГИПТЯНИТЕ ПОКОРЯВАТ СВЕТОВНИТЕ МОРЕТА И ОКЕАНИ… 193
АТЛАНТИДА 195
ПЛАТОН 195
СЪВРЕМЕННИ РАЗКАЗИ ЗА АТЛАНТИДА 197
ВЕРСИЯТА НА ЕДГАР КЕЙСИ 198
ГЬОРИНГ И АТЛАНТИДА 200
ОТКЪДЕ ПРОИЗХОЖДА ИМЕТО НА АТЛАНТИДА? 203
РУСИ ФАРАОНИ 205
ХИПЕРБОРЕЯ (ЗАДНА БОРЕЯ) 206
ХИПЕРБОРЕЙЦИТЕ СА МОГЛИ ДА ЛЕТЯТ! 209
ВЕЛИКАНИТЕ И ТИТАНИТЕ 210
СЕВЕРНИТЕ ХОРА 212
ГИГАНТСКИ НАХОДКИ В АЗИЯ И АФРИКА 213
ДРУГИ РАЗКАЗИ ЗА ГИГАНТСКИ НАХОДКИ 216
БЕЛИТЕ ВЕЛИКАНИ В МЕКСИКО 217
ПРОДЪЛГОВАТИЯТ ЧЕРЕП 219
ЧЕРЕПЪТ ОТ МАЛТА 221
ЗЕП ТЕПИ – „ПЪРВОТО ВРЕМЕ“ 224
АРАБСКИТЕ ХРОНИСТИ 224
ПОТОП 225
КОЙ Е БИЛ ТАЙНСТВЕНИЯТ ТОТ? 227
ТОТ И СЕДЕМТЕ МЪДРЕЦИ ОТ ЕДФУ 228
СЕДЕМТЕ МЪДРЕЦИ ОТ ШУМЕР 229
СЕДЕМТЕ МЪДРЕЦИ В ИНДИЯ 229
КНИГАТА НА ЕНОХ 230
АНУНАКИ 234
ДОГОНИТЕ 241
НОМО – ПРАТЕНИК НА БОГОВЕТЕ И КУЛТУРЕН ВЕСТИТЕЛ 242
ВИРАКОЧА 243
ИНДУСИТЕ 246
ИНТЕРЕСЪТ НА МАСОНИТЕ 249
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 251
ПРИЛОЖЕНИЕ 256
„ЕНЕАДАТА“ В ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА 256
ЦАРСКАТА КАМЕРА И КОД „9“ 259
ТАЙНСТВОТО НА ЧИСЛАТА 27 И 81 В МАСОНСТВОТО 260
ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ С ПИРАМИДИТЕ 263
АВТОРИТЕ 265
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 267
БЕЛЕЖКИ И БИБЛИОГРАФИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ 268
ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА 273
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА ИМЕНАТА 279
ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ 280

 

УВОД

Уважаеми читатели,

Бихме искали да започнем с това, че повечето от нас, които държат тази книга в ръцете си, са приветливи, оптимистични и отворени, вероятно също и отзивчиви и с чувство за хумор наши съвременници. Същото казват и за нас, авторите, срещайки ни на живо. Когато обаче по-късно прочетат някоя наша книга, те виждат едни съвсем различни, не толкова приветливи Ян ван Хелсинг или Щефан Ердман. Как е възможно това?
Причината е, че има нещо, което не можем да понасяме, и това е да бъдем лъгани. Щом като забележим, че някой ни представя очевидна лъжа, в нас се включва едно копче и започваме да се чувстваме некомфортно! Това са многото лъжи в историята, политиката и религията, които не ни дават мира и ни карат да вникнем по-надълбоко в нещата и да си записваме всичко. От друга страна се срещаме с едно все по-нарастващо невежество, което за съжаление все повече се шири в обществото ни. Тази тенденция е особено опасна, защото твърде много улеснява манипулаторите на общественото мнение и на историята. „Където има комфорт, душата заспива“ гласи една поговорка на лапландците от далечния север. А как е при Вас? Готови ли сте за нови открития и знания, които да Ви накарат да бъдете отговорни? Именно по тази причина в досегашните си книги разгледахме и теми като тайни ложи, задкулисна политика, алтернативни технологии и неразгадани загадки понеже по тези въпроси популярните медии, както и голяма част от утвърдената наука ни заблуждават, при това съвсем съзнателно.
Една такава тема, по която твърде дълго и също така съвсем целенасочено и „научно“ сме били лъгани, въпреки че отдавна съществуват нови открития, е тази за египетските пирамиди. Въпросите, как е била построена Голямата пирамида в Гиза – последното от седемте чудеса на Древния свят, кой е поръчал изграждането й и по какъв начин е била използвана и до днес занимават съвременния човек.
Тук някои ще възразят: „Но този въпрос отдавна е изяснен, пирамидата е била гробница на фараон!". Че това определено не е така, ще стане ясно от доказателствата, които сме привели в настоящата книга. Но в нея също така ще докажем, че и твърдението на противниковия лагер, този на езотериците, които твърдят, че „тя е била място за посвещаване", е също толкова абсурдно и лесно оборимо.
Но всъщност, ако човек посети лично Голямата пирамида в Гиза и ако влезе там с отворени очи и ясен разум, ще разбере следното: в никаква голяма пирамида в Египет не е откривана мумия на фараон, т.е. на владетел. Независимо че в няколко други пирамиди са били открити костни остатъци, в нито една от тях те не са на високопоставени лица. И най-важното – Голямата пирамида, т. нар. Хеопсова пирамида, е била празна! Да не говорим, че едва ли е било възможно да се пренесе без да се повреди мумията на мъртъв фараон (ако въобще е имало такъв) през тесните и най-вече стръмни коридори догоре в т. нар. Царска камера.
Откъде идва твърдението, че пирамидите са били гробници на фараони – от самия Наполеон Бонапарт! А как е стигнал той до тази идея ще разберем по-нататък в книгата.
Кое прави пирамидите толкова загадъчни?
Една от причините за многото предположения около възник ването на пирамидите в Гиза е фактът, че няма нито сведения, нито пък могат да се открият някакви чертежи за построяването им. Или строенето на пирамиди е било нещо толкова обичайно за египтяните, че не са намерили за нужно да изготвят чертежи, или става въпрос за някакъв секретен проект. От египетската история ни е известно, че фараоните са обичали да се перчат с подвизите си. За построяването на пирамидите обаче не може да се открие нищо – нито описания, нито рисунки във вид на йероглифи, нито планове.
Представете си ако трябваше да си построите къща без архи тектурен план. Резултатът би бил катастрофален. А какво би станало с една толкова сложна в техническо отношение, при това висока 150 метра сграда? Значи трябва да има някакви записки
или чертежи, защото не вярваме, че са унищожени.
Посетителите на пирамидите ги занимава преди всичко един въпрос: Как е възможно с тогавашните средства да се изсече каменен блок със средно тегло 2,5 тона, да се пренесе и да се напасне към останалите толкова прецизно, че във фугите да не може да се пъхне дори бръснарско ножче? Всичко това става за 5 минути. А, за да бъдат готови, докато фараонът (в конкретния случай Хеопс) е бил на власт, те е трябвало да се строят денонощно цели 20 години без прекъсване. И този фокус не е бил правен един или два пъти. До този момент в Египет са открити над 100 пирамиди, като официалният им брой засега е 109.
Тук можем да поразмишляваме откъде са се сдобили с тези строителни проекти, ако въобще са съществували такива. Може би от Александрийската библиотека, която по-късно е унищожена от пожар? Или от тайни подземни камери?
Един от проблемите е, че само малко историографи можем да привлечем на наша страна, за да тръгнем по следите на тази загадка. Някои от тях са с египетски или гръцки, а други с арабски произход. Гръцкият историограф Херодот е първият, който разказва за тези чудеса. Той обикаля Египет през V в. пр. Хр., но пирамидите вече са били там от преди повече от 2 000 години! Доколко надеждни могат да бъдат тогава неговите свидетелства? Проблемът тук е също, че записките на отделните хронисти отчасти са раздалечени във времето хиляди години и не се знае кой от кого е преписал и после го е разкрасил цветно. По тази причина днес съществуват няколко теории за смисъла и предназначението на пирамидите: гробници, места за посвещение, станция за презареждане на космически кораби, енергоцентрали, астрологично-астрономически конструкции, от които са били разбирани звездните констелации, комуникационни съоръжения, огромни справочници с математически формули или просто народът е трябвало да се занимава с нещо. Съответно в литературата и интернет можете да срещнете всички тези варианти.
Ако погледнем внимателно по рафтовете на една голяма книжарница, ще ни направи впечатление, че през последните години до общоприетите книги за Египет и пирамидите се нареждат все повече публикации, в които се застъпва твърдението, че Голямата пирамида е била преди всичко място за посвещение. Тези данни в никакъв случай не са от научно естество, а са прихванати чрез т. нар. „ченълинг“, това ще рече, че са получени по спиритичен път от същества от друго енергийно ниво на съществуване (астрално) или от автори, които са го видели при регресивна хипноза в минали животи (предишни прераждания). Или просто са плод на фантазията на своите автори…
Това, че теорията за мястото за посвещение е абсурдна, става очевидно от факта, че тази пирамида не е имала вход – той е бил изкуствено създаден едва през 823 г. сл. Хр. от халиф Ал Мамун – което означава, че въобще никой не би могъл да се качи в нея, за да бъде посветен от някого си в нещо си. Но дори да имаше такъв вход никой не би могъл да проникне до т. нар. Царска камера, защото наклонът към нея е толкова стръмен и гладък, че по него човек не може да се изкачи доникъде. За тази цел са необходими специални вендузи за ръцете, като на Джеймс Бонд, който се катери нагоре по стъклената стена на някой небостъргач. Днес до горните сектори на пирамидата може да се стигне само защото впоследствие там са поставени дървени стъпала от египетския Върховен съвет по старините.
Точно на това място духовно търсещият човек трябва да се запита кой е „източникът“, от който даден автор е чул тази теза…
Да, но за какво са били използвани тогава пирамидите и преди всичко Голямата пирамида? До голяма степен до отговора на този въпрос се приближаваме благодарение на сензационните открития на австрийския електроинженер Херман Валдхаузер, който в средата на 70-те години на миналия век открива, че Голямата пирамида в Гиза е била техническо съоръжение. Стреснати от онова, което пише в книгата си Regenzauber der Pharaonen („Магията за дъжд на фараоните“), се отправихме на серия от пътешествия до Кайро, за да изследваме основно това „налудничаво“ твърдение. Трябва всъщност да добавим, че и ние бяхме смаяни от резултатите от това научно изследване и едновременно с това много скептични.

Но ние не се отправихме сами на това приключение, а взехме със себе си снимачен екип и техника, за да запишем на живо нашите открития. Който вече е гледал игрално-документалния филм, който направихме тогава, Die Cheops-Lüge („Лъжата за Хеопс“) (80 минути), знае за какво става въпрос. Във филма проучихме тезите на Валдхаузер, част от неговите изследвания успяхме да подкрепим с доказателства, други пък да опровергаем, но като цяло стигнахме до изумителни прозрения. Това обаче беше през пролетта на 2007 година. Междувременно дойде септември 2008 г. и представихме най-новите резултати от химичните анализи на Институт „Фрезениус“ – най-известния концерн в Германия за лабораторни анализи, които категорично доказват, че Голямата пирамида е била пълна с вода и не само това, а преди всичко, че тази вода не е била застойна, а е текла столетия наред в пирамидата, може би дори е била изпомпвана! Но за какво е трябвало да бъде изпомпвана вода в една пирамида насред пустинята?
Въз основа на тези научни доказателства в настоящата книга ви представяме напълно нова гледна точка към египетските пирамиди и нейните строители – гледна точка, която наистина ще разруши светогледа на някои читатели, но пък ще освободи място за нов поглед към нашите прадеди и нивото на техните познания. Едновременно с това сме съгласни и с твърдението, че варовиковите блокове са били изливани от вид „античен бетон“. Възможно ли е това? Взехме няколко скални проби от различни части на голямата пирамида и платото Гиза и ги дадохме за анализ на Институт „Фрезениус“ в Дрезден, за да ги изследват за следи от вода. Те откриха нещо съвсем различно…
Ще ви разкрием и още няколко „загадки“ около Египет, които са не по-малко интересни. Преди всичко ще разгледаме какво значение и последствия за всеки от нас и за цялото ни бъдеще може да има и вероятно ще има наученото. Ще бъдете направо изумени!
Сега ще тръгнем по пясъка на египетската пустиня, където ще преоткрием напълно един монумент, който занимава нашите умове от толкова много столетия и който подтиква към размисъл всеки египтолог и археолог. Ще предприемем заедно голяма екскурзия до Древен Египет и ще посетим различни места и местности, подобно на пътуване през земята по поречието на Нил.
1. Ще разгледаме многото противоречия, свързани с пирамидите и техните предполагаеми строители – фараоните.
2. Ще погледнем отблизо Сфинкса и различни подземни съоръжения, открити под платото Гиза и премълчани пред обществото.
3. Ще се оставим да бъдем завладяни от „теорията за водоподемните съоръжения“ на Херман Валдхаузер, която обръща почти всичко, което знаете за Голямата пирамида, с главата надолу.
4. Ще разгледаме оценките, които ни представи Институт „Фрезениус“ въз основа на резултатите от анализите.
5. Ще се оставим да бъдем омагьосани от физическите параметри на пирамидите, ще се сблъскаме със съвсем нови гледни точки и научно-изследователско познание, преди всичко ще се докоснем до идеите на Кристофър Дън, който като машиностроителен инженер е убеден, че Голямата пирамида е била електроцентрала. Едновременно с това ще посетим един американец, който през 30-те години на миналия век съвсем сам е успял да повдигне и пренесе каменни блокове с тегло до 30 тона, и още много, много други неща…
6. Ще се отправим по следите на истинските строители.
Тук искаме също да ви обърнем внимание, че първите глави на книгата са написани много „египтологично“, поради което са и много научни. Постъпвайки по този начин не можем да избегнем обаче, че за достоверността на това, което ще ви представим в следващите глави, е много важно всичко да бъде логично обосновано и максимално подкрепено с научни доказателства. Защото различните автори изказват всякакви твърдения. Ние обаче предлагаме тук научни доказателства! Сами ще се убедите, че си заслужава. Има и много други неща, които са повече от интересни – как египтолозите мамят, изопачават и съвсем съзнателно премълчават за своите находки…
И когато пристигнем в Кайро:
Представете си как привечер седите заедно с нас, сякаш ние сме екскурзоводите, в градината на Mena Hоusе, най-стария хотел в Кайро, в сърцето на платото Гиза, и ви разказваме за нашите открития. За тази цел в книгата сме вмъкнали множество снимки, схеми, графики и сцени от филма, за да представим нашите разследвания възможно най-живо.

Books
Тегло 502 гр.
Подвързия Мека
Година 2013
Обем 396 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю