Автор: У ВейСин
Жанр: Здраве

ISBN: 9789549994605
Формат в мм: 145x210
Подвързия: Мека
Година: 2007
Обем: 374 стр.
Наличност: Изчерпан тираж
22.00лв

"Цигун терапията е един от многобройните методи на лечение, с които сме запознати в днешно време. Може би най-древният метод, но в същото време и най-новият. Когато го изучаваме и развиваме, ние опознаваме и себе си, а това е директния път към оздравяването, дълголетието и хармонията."
У Вей Син

Енциклопедията съдържа детайлно описание на основните древноизточни и лечебни гимнастики - тайцзи-цигун, която обединява движенията от тайцзи-цюан с принципите на даоската дихателна гимнастика цигун и шоугун (управление на жизнената енергия ци с помощта на определени движения и положения на ръцете).


За автора.

   У Вей-син е роден в годината на Дракона в провинция Хубей, район Гуандзи. Учил е в Китай и СССР. Притежава дипломи за висше медицинско, икономическо и химическо образование. кандидат на икономическите науки, професор, доктор по китайска медицина, член на международни сдружения като ЕСИВО – Норвегия, член на Асоциацията за наука и техника на Китайската Народна Република, член на Обществото за традиционна китайска медицина и фармакология на КНР, академик в Академията за енерго-информационни науки, почетен академик на Украинската стоматологична академия и Украинската асоциация за народна медицина към Полтавския медицински институт, академик в Академията за безопасно развитие на човечеството. Награждаван е с диплома за принос в развитието на световната акупунктура. За изключителни заслуги в областта на развитието на източната медицина е награден с международни сертификати на САЩ, Канада, Китай, България и Норвегия. Автор на редица научни трудове. книгите му нееднократно са издавани в родината му и в чужбина.

 

 

 

 

   Въведение

   Създаването на нова медицина, която се базира върху саморегулацията на биоенергетиката на организма, е насоката на усилията на съвременните учени. Човек трябва съзнателно и самостоятелно да се стреми да оздравее, да постигне такова състояние, в което просто да няма място за недъзи и заболявания. Това състояние активизира скритите енергийни ресурси на организма. Болният трябва да е твърдо убеден, че ще стане отново здрав – само при това положение болестта отстъпва.

   Развитието на съвременната медицина се характеризира с взаимно проникване на системи, методи и идеи на традиционното източно лечителство и модерните подходи към изучаването на взаимовръзките в човешкия организъм, разглеждан като открита биосистема към околната среда, тоест става дума за енергийно-информационен обмен между живата и неживата материи. Напредъкът на цивилизацията е довел не само до съвършени технически постижения, но и до пълното рухване на илюзиите за човека като властелин на природата, за победата на логичния разум над материалния свят. Техническият прогрес всъщност породи напълно нови болести, с които не е възможно да се борим с помощта на съвременните медикаментозни средства.

   Опасностите, свързани с въздействието на хормонални препарати върху човешкия организъм, са общоизвестни, самите лекари предупреждават за възможните заплахи и нежелателни странични ефекти, ала не спират използването на тези препарати без сериозна необходимост, когато съществуват алтернативи. Не са също така тайна и печалните последици от широкото приложение на антибиотици, които са станали едва ли не крайъгълен камък на европейската медицина. Безспорно, ефектът на антибиотиците през първите часове и дни е практически безупречен, но какъв ще е резултатът след година, няколко години, след едно поколение? Как ще се държат и оцелелите, а значи мутирали патогенни микроорганизми, и самите променени от въздействието на лекарствата клетки на нашето тяло? Можем ли напълно да възстановим нарушената микрофлора на организма вследствие на употребата на антибиотиците? Не стават ли сериозни промени на генетично ниво?

   Тъй като човек е част от вселената и е подчинен на нейните закони, налага му се да усвои езика на общуване с природата и езика на самопознанието, защото между вътрешното и външното съществува неразривна връзка. Ние вземаме енергия от природата и даваме в замяна частица от своята енергия. Когато игнорираме природните закони и сили, ние не попълваме чрез тях собствените си резерви, което води до болести, бърз процес на стареене и смърт.

   Необходимо е да се научим да попълваме енергията си с помощта на движения, дишане, а също така метали, минерали, слънце, вода, билки и треви, храна и така нататък. Когато се намираме на брега на ручей или навътре в гората, можем да получаваме енергия от течащата вода или от растящото дърво, като се настройваме към тях вътрешно. Нужно е да притежаваме развити съзнание и чувствителност, за да усетим информационно-енергийната аура на природните явления и да се насладим от нейното съвършенство. Като усвои езика на природата, човек отново ще се научи да разбира собствената си душа и да чувства тялото си. В класическата китайска медицина това се нарича “да следващ единното, да следваш Дао, да следващ закона на Небето и Земята”.

   От друга страна, съзнателната саморегулация на биоенергетиката на организма отваря скритите енергийни резерви, карайки “вътрешната ни аптека” да синтезира целебни вещества.

   Методите на китайската медицина позволяват подтискането на всеки болеви синдром, възстановяват нарушените функции на вътрешните органи и имунната система. Същественото при тях е, че могат да се прилагат в онези случаи, когато употребата на медикаменти е противопоказана. Те не изискват сложно оборудване и могат да се използват практически независимо от условията.

   Авторът на тази книга е разработил редица методи на диагностика и лечение, основани както на класическите източни системи, така и на най-новите постижения на модерната медицинска наука.

   Що се касае до диагностиката, опитен лекар от източната школа може да определи диагнозата вече след външен оглед на пациента. Известно е, че различни части на човешкото тяло като драни, стъпала, лице, ушни раковини, очи, език, зъби и т.н. носят пълната информация за здравословното състояние, за болестите и проблемите.

   Използвайки тези методи в съчетание с пулсовата диагностика, може в кратък срок да се състави обективна картина на състоянието на организма. Важно значение тук има изключването на различни инструментални въздействия.

   В пулсовата диагностика се различават до 600 нюанса в пулсирането на кръвта и по тях като по карта може да се чете състоянието на пациента, правилно да се поставя диагноза и да се избере оптималния път към оздравяването.

   Оздравителните гимнастики чи-гун, тайчи-чуан, тайчи-чигун и шоугун са разгледани от автора в качеството им на универсален метод за лечение, който позволява на човек да се избави от множество недъзи и да постигне хармония на духа и тялото. С помощта на определени движения, концентрация на внимание и различни дихателни похвати се осъществява работа на човека с външната и вътрешната енергии, тяхното преобразуване. В резултат на това се извършва възстановяване на биоенергийния потенциал на човека и повишаване на енергийните му ресурси. Благодарение на ефективността си и прекрасното съчетаване в европейската медицина, модерните методики на лечебна гимнастика вече за спечелили страните от Изтока и Запада.

   В редица държави се предприемат успешни опити за обяснение и научна обосновка на постиженията в тази област на терапията посредством съвременни методи за изследване.

   Много от съветите на специалисти по гимнастика съвпадат с препоръките на европейската медицина по въпросите на режима на сън, работа и почивка. Като разшифроват понятията на източната култура, китайските медици подчертават важността на отношението на съвременния човек към своето здраве. Не е тайна, че във века на прогреса и развитието на науката и техниката, в епохата на ускорено темпо на живот, хората твърде често нехаят за здравето си. Заседнал начин на живот, обездвижване – такива явления лишават организма от необходимото му физическо натоварване, предизвиквайки редица тежки заболявания. Към същото ни водят многобройните психически дразнители, нерационалното хранене, неправилното дишане и други подобни не осмислени действия и фактори.

   Настоящата публикация ще помогне за ориентирането в основните направления на източната медицина, в частност лечебната гимнастика. В резултата от прилагането й става общо укрепване на организма, възстановяват се загубените при физически и психоемоционални натоварвания сили. В основата на публикацията са заложени базови философски концепции, на които се опира традиционната източна медицина, и описание на лечебните методики.

   Всеки, който желае да се занимава с лечебна гимнастика, трябва да помни, че преди да пристъпи към упражненията, е необходимо да се консултира с лекар – това е първо. Второ, занятията следва да се извършват под ръководството на опитен специалист, който е добре запознат с теорията, методите и практиката на чи-гун.

   Самите лечебни методики не могат да бъдат еднотипни и схематични дори при едно и също заболяване, а трябва да се съобразяват с индивидуалните характеристики на пациента. Това е строг постулат, формулиран още от зората на класическата източна медицина. След като изборът на най-подходящите конкретно за вас методики, е желателно в началото упражненията да се контролират от специалист.

   Ако тази книга ви накара да се замислите за здравето си и за здравето на децата, родени в екологично неблагоприятните условия на големите градове при пълно откъсване от природата, може да се твърди, че едната от задачите, които авторът си е поставял, е изпълнена.

   Днес да се използва за лечение единствено гимнастиката и в същото време да се отхвърлят европейските методи, значи да се извършат големи и много грешки. Във всеки метод присъства рационалното зърно. Ако отначало лечението е следвало една схема, а сетне са ви предложили друг, принципно различен метод, преходът непременно трябва да е плавен, постепенен, изключващ каквито и да е крайности. Човешкият организъм е пластичен, да, но не е от пластилин! Пластиката е елемент на всичко живо, елемент на хармония с природата, от която сме съставна част. Природата не прощава резките и необмислени действия. Ако последиците не са настъпили незабавно, те няма да пропуснат да напомнят за себе си в най-неподходящия и неудобен момент.

   Пристъпвайки към лечение според предложените в тази книга видове древноизточна гимнастика, основана върху вътрешната хармония на човека с околната среда, вие сте длъжни не сляпо да зубрите упражненията, а предварително да анализирате начина си на живот – психически и физически натоварвания, хранене, почивка, вредни навици, заболявания, от които страдате, и начините, които използвате да облекчите тези си проблеми, както и много други неща, които са ви присъщи. Следващият етап е да определите своята нагласа, желание и осъзнаване на крайната цел на изучаването на дадена методика. Помнете, че само настойчивото и търпеливо овладяване на предложената методика ще ви помогне да постигнете исканите от вас резултати.

   Съвременните изследвания в редица западни страни и в самия Китай, посветени на оздравителната гимнастика, са доказали високата й ефективност в лекуването на различни заболявания, включително такива като рак и диабет. Остава ни само да съжаляваме, че подобни изследвания не са толкова широко провеждани в Русия и редица източноевропейски страни, където студентите в медицинските висши учебни заведения или не са запознавани поне факултативно, или твърде бегло с древната медицинска култура на Изтока.

   Авторът се надява, че появата на голямо количество литература по тази тема ще даде възможност на медиците да разширят кръга на теоретичните и практическите си познания. Невероятно богатият опит по укрепване на здравето и удължаването на активния живот, натрупан от хилядолетия от целителите на Изтока, ще позволи във всеоръжие да се посрещнат новите, все още неизвестни заболявания, и да се води успешна борба с тях. Именно в това авторът вижда целта на нататъшната си дейност.

Books
Подвързия Мека
Година 2007
Обем 374 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю