Автор: Лора Е. Бърк
Жанр: Психология

ISBN: 978-954-2902-15-7
Формат в мм: 210x300
Тегло: 1798 гр.
Подвързия: Мека
Година: 2012
Обем: 664 стр.
Наличност: Изчерпан тираж
65.00лв

Библиография


Лора Е. Бърк е изтъкнат професор по психология в Щатския университет на Илинойс, където преподава човешко развитие на студенти от бакалавърска и магистърска степен от повече от три десетилетия. Бърк има редица публикации върху ефектите на училищната среда върху детското развитие, развитието на вътрешната реч, а напоследък - ролята на играта в развитието.

Лора Е. Бърк пише книгата си, вдъхновена от желанието да осигури на студентите си ясно, ефикасно четиво за повечето от важните понятия и емпирични резултати в областта, като същевременно предлага и широко разнообразие от основани на изследванията практически приложения. Текстът осветлява перспективата на жизнения цикъл към развитието и взаимодействащите приноси на биологията и средата за развиващия се човек. Илюстрирани са общите неща и разликите между етническите групи и култури, обсъжда се по-широкия социален контекст, в който се развиваме. В книгата е преплетена уникална педагогическа програма, която ще помогне в овладяването на информацията, като се интегрират различни аспекти на развитието, критично са изследвани противоречиви въпроси. Според критици този текст е най-добрият учебник в областта на човешкото развитие, теоретично солиден, основан на изследвания, ангажиращ, представителен и състрадателен по тон... много рядко срещан набор от качества.

За автора:

 Лора Е. Бърк е изтъкнат професор по психология в Щатския университет на Илинойс, където преподава човешко развитие на студенти от бакалавърска и магистърска степен от повече от три десетилетия. Получава бакалавърската си степен по психология от Университета на Калифорния в Бъркли, а магистърската и докторската степен по детско развитие и педагогическа психология от Чикагския университет. Била е гост-професор в университета „Корнел”, Университета на Калифорния в Лос Анжелис, Стенфордския университет и Университета на Южна Австралия.
 Бърк има редица публикации върху ефектите на училищната среда върху детското развитие, развитието на вътрешната реч, а напоследък – ролята на играта в развитието. Изследванията ѝ са финансирани от Американския офис по образование и Националния институт по детско здраве и човешко развитие. Публикувани са в редица престижни списания, включително Child Development, Developmental Psychology, Merrill-Palmer Quarterly, Journal of Abnormal Child Psychology, Development and Psychopathology и Early Childhood Research Quarterly. Емпиричните ѝ изследвания са привлекли вниманието на общата публика, водейки до публикации в Psychology Today и Scientific American.
 Бърк е била редактор по изследванията на Young Children и консултант-редактор на Early Childhood Research Quarterly и Journal of Cognitive Education and Psychology. Често пише в редактирани томове върху ранното детско развитие и е автор на глави върху значението на родителството, играта на уж и саморегулацията, както и върху децата в детската градина. Нейна е главата върху развитието в The Many Faces of Psychological Research in Twenty-First Century (Society for the Teaching of Psychology), главата върху социалното развитие в The Chicago Companion to the Child, статията за Л. С. Виготски в Encyclopedia of Cognitive Science и главата върху разказването на приказки като стратегия за преподаване във Voices of Experience: memorable Talks from the National Institute on the Teaching of Psychology (American Psychological Society).
 Сред книгите на Бърк са: Private Speech: From Social Interaction to Self-Regulation („Вътрешна реч: от социалното взаимодействие до саморегулацията”), Scaffolding Children’s Learning: Vygotsky and Early Childhood Education („Осигуряване на скеле за ученето на децата: Виготски и обучението в ранна детска възраст”) и Landscapes on Development: An Anthology of Readings („Пейзажи на развитието: антология”). Освен „Изследване на развитието през жизнения цикъл”, тя е автор на бестселърите сред учебниците Development Through the Lifespan („Развитието през жизнения цикъл”), Child Development („Детско развитие”) и Infants, Children, and Adolescents („Бебета, деца и юноши”), публикувани от „Алън енд Бейкън”. Книгата ѝ за родители и учители е Awakening Children’s Minds: How Parents and Teachers Can Make a Difference („Събуждане на детския ум: по какъв начин родителите и учителите могат да влияят?”).
 Бърк работи активно за свързани с децата каузи. Освен осигуряването на услуги в общността, тя е член на националния борд на директорите на Jumpstart – организация с нестопанска цел, която осигурява ранни интервенции за овладяване на четенето на хиляди деца от предучилищна възраст от домове с ниски доходи по целите САЩ с помощта на студенти. Бърк е член на Американската психологическа асоциация, Отдел 7: Психология на развитието.
Лична бележка до читателите:

 
    Преподавателският ми опит в областта на детското развитие от повече от 30 години ме е сблъсквал с хиляди студенти като вас – студенти от различни специалности, бъдещи цели, интереси и потребности. Мнозина са от собствения ми факултет – психология, но мнозина са от други свързани области – педагогика, социология, антропология, изследвания на семейството, социално дело, биология и медицински грижи, ако спомена само някои. Всеки семестър стремежите на моите студенти се оказват толкова разнообразни, колкото са и техните специалности. Мнозина търсят кариера в приложната работа: консултиране, социална работа, училищна психология, администриране на програми, полагане на грижи. Някои планират да преподават, а има и хора, които искат да правят изследвания. Повечето се надяват някой ден да станат родители, докато други вече са родители, които идват с желанието по-добре да разберат и да отгледат децата си. Почти всички идват със силно любопитство как самите те са се развили от мънички бебета в сложните човешки същества, които са днес.

    Решението ми да подготвя „Изследване на развитието през жизнения цикъл” беше вдъхновено от желанието да осигуря на студентите ясно, ефикасно четиво за повечето от важните понятия и емпирични резултати в областта, като същевременно предложа и широко разнообразие от основани на изследванията практически приложения. За да постигна тези цели, базирах книгата на внимателно подбрани класически и актуални теории и изследвания. Освен това текстът осветлява перспективата на жизнения цикъл към развитието и взаимодействащите приноси на биологията и средата за развиващия се човек. Освен това тя илюстрира общите неща и разликите между етническите групи и култури, и обсъжда по-широкия социален контекст, в който се развиваме. В текста е преплетена уникална педагогическа програма, която ще ви помогне да овладеете информацията, като интегрирате различни аспекти на развитието, критично изследвате противоречиви въпроси, прилагате наученото и свързвате информацията със собствения си живот.

    Надявам се, че ученето за човешкото развитие ще бъде също толкова награждаващо за вас, колкото е било за мен през годините. Бих искала да знам какво мислите както за областта на човешкото развитие, така и за този учебник. Приветствам вашите коментари, моля, чувствайте се свободни да ми ги изпращате на адрес: Department of Psychology, Box 4620, Illinois State University, Normal, IL 61790, USA, или на издателя, който ще ми ги препрати.


Предговор за преподавателите:
   
    Написах „Изследване на развитието през жизнения цикъл” с целта да запазя всички жизнени характеристики на Development Through the Lifespan („Развитието през жизнения цикъл”), като същевременно осигуря на студентите ясно и ефикасно четиво за най-важните понятия и емпирични резултати в областта на развитието през жизнения цикъл. Текстът е преформулиран с особено силно ударение върху приложенията. Класически, съвременни и авангардни теории и изследвания стават достъпни за студентите по управляем и релевантен начин с богатство от съдържание и методически инструменти, имащи за цел да подчертаят следните актуални тенденции:

 

1.       Подчертани са различни пътища към промяната. Изследователите са достигнали до широк консенсус, че вариациите в биологичния строеж и всекидневните задачи водят до широки индивидуални различия в пътищата към промяната и възникващата в резултат компетентност. Този текст обръща внимание на изменчивостта в развитието и на съвременните теории – екологична, социокултурна, динамично-системна перспектива и тази на жизнения цикъл, – които се опитват да я обяснят. В целия текст са представени многокултурни и кроскултурни резултати, включително международни сравнения. Каретата „Биология и среда” и „Влияние на културата” също акцентират върху темата за разнообразието в развитието.

2.       Адресирано е сложното, двупосочно взаимоотношение между биологията и средата. Натрупващите се свидетелства за развитието на мозъка, моторните умения, познавателните и езиковите умения, темперамента и личността, както и проблемите в развитието подчертават начина, по който биологичните фактори се появяват, модифицират се от и споделят влиянието си в опита. Взаимовръзките между биологията и средата се изследват в цялото изложение и в каретата за биологията и средата.

3.       Включени са голям обем интердисциплинарни изследвания. Крачката към разглеждане на мислите, чувствата и поведението като интегрирано цяло, повлияно от широк спектър от фактори в биологията, социалния контекст и културата, е мотивирала изследователите на развитието да засилят връзките си с другите области на психологията и с други дисциплини. Темите и резултатите в целия текст отразяват приносите на педагогическата, социалната, клиничната психология, психологията на здравето, невропсихологията, биологията, педиатрията, гериатрията, социологията, антропологията, социалните грижи и други области.

4.       Връзките между теорията, изследванията и приложенията пропиват всяка глава. След като изследователите интензифицират усилията си да генерират резултати, релевантни на ситуациите от реалния живот, разглеждам редица въпроси на социалната политика и солидни, базирани на теорията и на изследванията приложения. Допълнителни приложения са осигурени в таблиците „Прилагане на онова, което знаем”, които дават на студентите конкретни начини за строеж на мостове между ученето и реалния свят.

5.       Ролята на активното учене на студентите е експлицитна. „Въпросите към себе си” на края на всяка основна част подпомагат три подхода към активното ангажиране с предметната материя: Преглед, Приложение и Разсъждение. Въпросите от Разсъждение подпомагат изучаването на развитието през жизнения цикъл да стане лично смислено, като насърчават студентите да заемат добре обмислена позиция по важни въпроси и да свържат теорията и изследванията със собствения си живот. Освен това подчертаването на ключови термини в изложението на текста ги насърчава да се придвижат отвъд научаването на термина към повторния прочит и задълбочаване на разбирането за свързаната информация.
Философия на текста

                Основният подход в тази книга е оформен от моята професионална и лична история като преподавател, изследовател и родител. Тя се състои от седем философски съставки, които смятам за съществени, за да могат студентите да завършат курса с дълбоко разбиране на развитието през жизнения цикъл. Всяка тема е преплетена във всяка глава:

 

6.       Разбиране на основните теории в областта, както и силните и слабите им страни. Първата глава започва с акцента, че само познанието за множество теории може да даде разбиране за богатството на човешкото развитие. Когато разглеждам всеки възрастов период и област на развитието, представям различни теоретични перспективи, сочейки как всяка подчертава преди пренебрегвани аспекти на развитието, и обсъждам изследвания, които я оценяват. Разглеждането на контрастиращи теории служи и като контекст за безпристрастен анализ на редица спорни въпроси.

7.       Разбиране на перспективата на жизнения цикъл като интегративен подход към развитието. Въвеждам перспективата на жизнения цикъл като организираща рамка в първата глава и се позовавам на нея, както и илюстрирам нейните допускания – развитието като доживотно, многодименсионално, многопосочно, пластично и вместено в множество различни видове контекст – в целия текст. Подчертавайки перспективата на жизнения цикъл, се стремя да помогна на студентите да конструират цялостно виждане за развитието от зачатието до смъртта.

8.       Познание както за последователността на човешкото развитие, така и за процесите, които лежат в неговата основа. Осигурявам дискусия на организираната последователност на развитието заедно с процесите на промяна. Разбирането на процеса – как сложните комбинации от биологични събития и такива от средата създават развитието – е фокусът на повечето съвременни изследвания. Съответно, текстът отразява това ударение. Вече има обаче и нова информация за хронологията на промяната. В много отношения много малките и много възрастните са се оказали значително по-компетентни, отколкото се е смятало в миналото. Освен това редица „крайъгълни камъни” на развитието в зряла възраст, например завършване на формалното образование, навлизане в професионална кариера, женитба, раждане на деца и пенсиониране, са станали доста по-непредвидими. Съвременните свидетелства за последователността и разполагането във времето на развитието, заедно с последиците за процеса, са представени за всички периоди от жизнения цикъл.

9.       Оценка на влиянието на контекста и културата върху човешкото развитие. Богатство от изследвания сочи, че хората живеят в богат физически и социален контекст, който влияе върху всички аспекти на развитието. В цялата книга студентите пътуват до далечни части на света, тъй като разглеждам растящ обем междукултурни свидетелства. В текста обсъждам и много резултати върху социоикономически и етнически разнообразни хора в САЩ и Канада. Нещо повече: влиянието на историческия времеви период и кохортното членство са обект на непрекъснато внимание. В тази връзка въпросите на пола – отчетливите, но непрекъснато развиващи се преживявания, роли и житейски пътеки на мъжете и жените – получават съществен акцент. Освен осветляване на ефектите на непосредствената среда, например семейство, квартал и училище, правя съгласувано усилие да подчертавам влиянието на по-големите социални структури – обществените ценности, закони и правителствените програми – върху благополучието през живота.

10.   Разбиране за съвместните приноси на биологията и на средата за развитието. Областта признава във все по-голяма степен комбинираните роли на наследствените/органичните фактори и тези на средата – това, че те влияят върху развитието съвместно и по сложен начин, и не могат да бъдат отделени в някакъв прост модел. В цялата книга са представени многобройни примери как биологичните диспозиции могат да се поддържат, но и да се трансформират от социалния контекст.

11.   Представа за взаимозависимостта на всички области на развитието – физическа, познавателна, емоционална и социална. Всяка глава подчертава интегрирания подход към човешкото развитие. Показвам как физическото, познавателното, емоционалното и социалното развитие са взаимно преплетени. В изложението студентите са препращани към други части на книгата, за да задълбочат представата си за взаимоотношенията между различните аспекти на промяната.

12.   Разбиране за взаимосвързаността на теорията, изследванията и приложенията. В цялата книга подчертавам, че теориите за човешкото развитие и изследванията, стимулирани от тях, осигуряват основата за солидни, ефективни практики с деца, юноши и възрастни. Връзките между теорията, изследванията и приложенията се подкрепят от организационен формат, в който първо се представят теорията и изследванията, а след това се описват практическите приложения. Освен това актуалният фокус в областта: впрягане на познанията за човешкото развитие, за да се оформят социалните политики, които подкрепят човешките потребности през целия жизнен цикъл, е отразен във всяка глава. Текстът адресира актуалните условия на децата, юношите и възрастните в САЩ, Канада и по света и показва как теорията и изследванията са се комбинирали с обществения интерес, за да породят успешни интервенции. Разглеждат се редица важни приложни теми, например семейно планиране, детска смъртност, заетост на майката и грижи за децата, бременност и родителство в юношеска възраст, домашно насилие, физически упражнения и здраве в зряла възраст, учене през целия живот, прародители, отглеждащи внуци, приспособяване към пенсионирането, адаптиране към вдовството и палиативни грижи за умиращи.

 
Организация на текста

                В „Изследване на развитието през жизнения цикъл” избрах хронологична организация. Книгата започва с встъпителна глава, описваща историята на областта, съвременните теории и изследователските стратегии. Следват две глави върху основите на развитието. Втора глава комбинира преглед на биологичния и екологичния контекст в единна, интегрирана дискусия на тези многоаспектни влияния върху развитието. Трета глава е посветена на пренаталното развитие, раждането и новороденото. С тази основа студентите са готови да погледнат по-отблизо на седем основни възрастови периода: младенчество и етап на прохождането (глави 4, 5 и 6), ранно детство (глави 7 и 8), средно детство (глави 9 и 10), юношество (глави 11 и 12), ранна зряла възраст (глави 13 и 14), средна зряла възраст (глави 15 и 16) и късна зряла възраст (глави 17 и 18). Тематични глави във всяка хронологична секция са посветени на физическото, познавателното, емоционалното и социалното развитие. Книгата завършва с глава върху смъртта, умирането и загубата на близък човек (глава 19).

                Хронологичният подход подпомага студентите да разберат по-задълбочено всеки възрастов период. Освен това облекчава задачата за интегриране на различните области на развитието, защото всяка се обсъжда в голяма близост. Същевременно хронологично организираната книга изисква теориите, покриващи няколко възрастови периода, да бъдат представени на части. Това е предизвикателство за студентите, които трябва да свържат различните части. За да им помогна в тази задача, често им напомням за важни по-ранни постижения, преди да дискутираме ново развитие, препращайки ги към предишни секции. Освен това глави или части, посветени на същата тема (например познавателно развитие), са организирани по сходен начин, което улеснява студентите да правят връзка между възрастовите периоди и да си конструират цялостен поглед върху промяната в процеса на развитие.
Педагогически характеристики

                Поддържането на силно достъпен стил на писане – ясен и ангажиращ, без да е опростенчески – продължава да е една от основните ми цели. Често разговарям със студентите и ги насърчавам да свързват прочетеното със собствения си живот. Правейки това, се надявам на превърна изучаването на човешкото развитие в ангажиращо и приятно занимание.

 

13.   Истории и винетки за реални хора. За да помогна на студентите да конструират ясна представа за развитието и да оживя разказа, всяка част за хронологичен възрастов период е обединена от примери на реални хора, вплетени в нея. Например частта върху средното детство акцентира върху преживяванията и притесненията на 10-годишния Джоуи, 8-годишната Лизи, техните разведени родители Рина и Дрейк, и съучениците им. В главите върху късната зряла възраст студентите опознават Уолт и Рут – изпълнена с живот пенсионирана двойка, заедно с по-големия брат на Уолт Дик и неговата съпруга Голди, както и сестрата на Рут Айда – жертва на болестта на Алцхаймер. Освен набор от главни герои, които внасят единство във всеки възрастов период, много допълнителни винетки предлагат живи примери за развитието и разнообразието между децата, юношите и възрастните.

14.   Въведения и обобщения във всяка глава. За да помогна полезен предварителен преглед, включвам очертание на съдържанието на главата във всяко въведение. Обобщенията в края на главата, организирани според основните раздели на всяка глава и акцентиращи важни термини, напомнят на студентите ключови пунктове в дискусията в изложението. В обобщенията са включени въпроси за преглед, за да насърчат активното учене.

15.   Въпроси: „Запитайте се”. Активното ангажиране с предметната материя е подкрепено от учебните въпроси в края на всяка основна част. Три типа въпроси насърчават студентите да мислят за човешкото развитие по разнообразни начини: въпросите за Преглед им помагат да си спомнят и да разберат току-що прочетената информация, въпросите за Приложение насърчават прилагането на познанието към противоречиви въпроси и проблеми, пред които се изправят децата, юношите, възрастните и професионалистите, работещи с тях, и въпросите за Разсъждение, способстващи изучаването на човешкото развитие да стане лично смислено, като искат от студентите да разсъждават върху собственото си развитие и житейски преживявания. Във всеки набор от такива въпроси е включен линк към сайта www.ablongman.com/berk.

 

Четири типа тематични карета акцентират философските теми на тази книга:

 

16.   Каретата „Перспектива на жизнения цикъл” са посветени на теми, които имат дългосрочни последствия за развитието или включват междупоколенчески въпроси. Примерите са: „Обучението на момичетата по света: трансформиране на настоящото и на бъдещите поколения”, „Дейвид: момчето, което е отгледано като момиче”, „Деца на войната”, „Модели на привързаност в детството и любовни взаимоотношения в зряла възраст” и „Какво можем да научим за остаряването от столетниците?”.

17.   В каретата „Социални въпроси” обсъждам влиянието на социалните условия върху децата, юношите и възрастните и подчертавам нуждата от чувствителни социални политики за гарантиране на тяхното благополучие, например „Междунационална перспектива върху здравеопазването и други политики за родители и новородени”, „Тестиране с висок залог”, „Хомосексуални и бисексуални младежи: разкриване пред себе си пред околните”, „Мъжественост на работното място: мъже, които избират нетрадиционни кариери”, „Прародители, отглеждащи внуци: семейството с пропуснатото поколение” и „Интервенции за грижещи се за възрастни с деменция”.

18.   Каретата „Културни влияния” са разширени и осъвременени, за да задълбочат вниманието към културата, пропиващо целия текст. Те акцентират както междукултурните, така и многокултурните вариации в човешкото развитие, например „Имигранти на младежка възраст: изумителна адаптация”, „Културна вариация в устройването на съня на новороденото”, „Децата в селската и племенната култура наблюдават и участват в работата на възрастните”, „Развитие на идентичността при юноши от етнически малцинства” и „Културни вариации в траура”.

19.   Каретата „Биология и среда” подчертават засилващото се внимание към сложното, двупосочно взаимоотношение между биологията и средата в развитието. Примерите включват: „Издръжливост, „умствена слепота” и аутизъм”, „Грубияните и техните жертви”, „Кои фактори подпомагат психичното благополучие в средата на живота?”, „Остаряване, време, възприятие и социални цели” и „Музиката като палиативна грижа за  умиращи пациенти”.

20.   Таблици „Прилагане на онова, което знаем”. За да подчертая връзката между теорията, изследванията и приложенията, таблиците „Прилагане на онова, което знаем” осигуряват лесно достъпни практически съвети за значението на полагането на грижи за себе си и другите през жизнения цикъл. Таблиците освен това говорят директно на студентите като родители или бъдещи родители, както и на онези, стремящи се към свързана с децата или семействата кариера, например преподавателска работа, здравеопазване, консултиране или социално дело. Те включват: „Какво да се прави и да не се прави при нормална бременност”, „Признаци на подходящи за възрастта грижи за бебето и прохождащото дете”, „Използване на положителна дисциплина”, „Подпомагане на децата да се приспособят към развода на родителите им”, „Общуване с юношите по сексуални въпроси”, „Стратегии, които помагат на работещи двойки да комбинират работата и семейните роли”, „Облекчаване на стреса от грижите за възрастен родител” и „Подпомагане на адаптацията към вдовството в късната възраст”.

21.   Таблици „Важни събития”. Тези таблици се появяват в края на всеки възрастов раздел в книгата и обобщават основните физически, познавателни, езикови, емоционални и социални постижения, осигурявайки удобен начин за преговор на хронологията на развитието през жизнения цикъл.

22.   Красиво оформление. Улавящият погледа дизайн на фигурите и таблиците представя понятията и изследователските резултати с яснота и привлекателност и така силно подпомага студентското разбиране и съхраняване на материала в паметта.

23.   Ключови термини с дефиниции в изложението, списък с термините в края на всяка глава и речник в края на книгата. Овладяването на термините, които изграждат основния речник на областта, е подпомогнато от подчертаването на ключовите термини и дефинициите на понятията, насърчаващи студентите да разглеждат терминологията в областта в по-голяма дълбочина чрез повторното прочитане на свързаната информация. Ключовите термини са представени и в края на всяка глава, както и в речника на края на книгата.

 
Признателност

                Ангажираният принос на много хора ми помогна да направя тази книга реалност. Впечатляваща група от рецензенти даде полезни съвети, конструктивна критика и ентусиазъм за организацията и съдържанието на текста. Благодарна съм на всеки от тях:

 

Джералд Адамс, Университет на Гуелф

Джаки Адамсън, Училище по минно дело и технология на Южна Дакота

Черил Анагнопулос, Щатски университет Блек Хилс

Шери Бомонт, Университет на Северна Британска Колумбия

Кимбърли Блеър, Университет на Питсбърг

Трейси Л. Блументрит, Университет на Уисконсин в Ла Крос

Лантън Камблин, Университет на Синсинати

Байрън Егелънд, Университет на Минесота

Карън Фингърмен, университет „Пърдю”

Лори Готлиб, университет „Макгил”

Дан Гренгард, Общински колеж на Остин

Марлен Грумс, Маями Дейд Колидж

Лора Грънтмайър, Общински колеж на Редландс

Деб Холистър, Общински колеж на Валенсия

Хуи-Чин Хсу, Университет на Джорджия

Марита Клошек, Университет на Западно Онтарио

Карън Копера-Фрай, Университет на Невада в Рино

Валери Кълмайър, Университет Куийнс

Дийна Кун, Учителски колеж, Колумбийски университет

Дейл Лънд, Университет на Юта

Ашли Мейнард, Университет на Хавай

Кейт Маклийн, Университет на Торонто в Мисисога

Каръл Милър, общински колеж „Ан Еръндъл”

Улрих Мюлер, Университет на Виктория

Мериън Пърлмътър, Университет на Мичиган

Долорес Пушкар, университет „Конкордия”

Дейвид Шуолб, Югоизточен университет на Луизиана

Джуди Сметана, Университет на Рочестър

Джонел Стро, Университет на Западна Вирджиния

Мохисола Тиамию, Университет на Толедо

Рут Тинкоф, Харвардски университет

Лора Томпсън, Щатски университет на Ню Мексико

 

                Освен това бих искала да благодаря на следните колеги за това, че отговориха на проучване, сравняващо глава от този текст с учебника, който използват, осигурявайки насърчителна обратна връзка и сериозно обмисляйки приемането на „Изследване на развитието през жизнения цикъл” за предстоящите им курсове:

 

Рошел Робинс, университет „Св. Семейство”

Джин Попай, колеж „Ръсъл Сейдж”

Кристин Уейл, Университет на Северно Колорадо

Марна Бърнс, университет „Мърсър”

Бренда Левийн, общински колеж на Брауард 

Карън Н. Хейс, колеж „Гилфорд”

Дънийз Саймънсън, колеж на Форт Луис

Кати Кантър, Щатски университет на Пенсилвания във Файет

Мишел С. Паркър, общински колеж на Глендейл

Джоан Камински, колеж на Алвърния

Сюзан Дър, щатски колеж на Мейсън

Айлийн М. Колинс, общински колеж Чемъкета

Марта Франк, висше училище „Сейдж”

Джойс К. Джоунс, Щатски университет на Тексас

Пърл Славик Кауън, Университет на Айова

Карилин От, Университет на Монтевало

Виктория Л. Накли, колеж Утика

Арт Хаузър, общински колеж на Форт Скот

Тара Лакаста-Ревел, общински колеж Глендейл

Елизабет Мазър, Щатски университет на Пенсилвания в Маккийспорт

Морийн Вандермас-Пийлър, университет „Илон”

 

                Колеги и студенти в Щатския университет на Илинойс подпомогнаха изследванията ми и допринесоха съществено за приложенията в този текст. Ричард Пейн от Катедрата по политика и управление е любезен и отдаден приятел, с когото сме провеждали много ползотворни дискусии за процеса на писане, условията на децата и възрастните, и други теми, които съществено са повлияли върху гледната ми точка за развитието през жизнения цикъл и социалната политика. Сара Харис ми помогна в подготовката на Наръчника на преподавателя, видеозаписа „Развитието през жизнения цикъл в действие”, линковете към съпътстващия уебсайт, видеонаръчника „Прозорец към развитието през жизнения цикъл”, Наръчника за преподавателя към видеосеминара и Учебния наръчник за студента, привнасяйки в тези задачи ентусиазъм, въображение, дълбочина на познанието и впечатляващи умения в преподаването и писането. Високо ценя отдадената работа на Триша Ман в търсенето на литературата и в ревизирането на учебния наръчник. Кортни Купър посвети безброй часове на събирането и организирането на библиотечните материали.

                Допълнителният пакет също беше подпомогнат от таланта и усърдието на няколко души. Пам Барткър е автор на превъзходната Тестова банка, а Джуди Ашкеназ подготви лекционните планове и отговорите на въпросите „Запитайте се” за Ресурсния наръчник за преподавателя. Шералий Конърс създаде слайдовете за ПауърПойнт, а Сюзън Месър написа информативните биографии на основни фигури в областта, които са публикувани в „Лаборатория Моето развитие”.

                Имах щастието да работя с изключително способния редакторски екип в „Алън енд Бейкън”. Управляващият редактор Мирела Мисиашек подходи умело и внимателно към многоаспектната задача да координира всички аспекти на проекта: уреждане на експертни рецензии, наблюдаване на приложенията, организиране на заснемането на видеоматериалите, което разшири съществено възможността да илюстрирам важни понятия и събития в развитието, допринасяйки по уникален начин за илюстрациите в книгата и още много, много повече. Интересът на Мирела към човешкото развитие засили удоволствието ми от работата с нея през тази една година. Патрик Кеш-Питърсън координира производствените задачи, което до изключително красиво първо издание. Маргарет Пинет и Бил Хекман бяха ненадминати в редакторската и коректорската работа.

                Бих искала да изразя сърдечната си благодарност на Пам Ласки, изпълнителен маркетинг-мениджър, за ентусиазма, креативността, честите консултации и топло приятелство. Силната чувствителност на Пам към нуждите на преподавателите, вече приели или обмислящи приемането на учебника, и разговорите ѝ с мен за нуждата от сбит текст върху развитието през жизнения цикъл бяха ключови фактори в решението ми да напиша тази книга. Думите не стигат да опиша всичко, което тя направи за качеството и широкото разпространение на моите текстове.

                Последна дума на благодарност към моето семейство, чиято любов, търпение и разбиране ми помогнаха да бъда съпруга, майка, преподавател, изследовател и автор на книги едновременно. Синовете ми, Дейвид и Питър, проявиха специален интерес към този текст. Техните разсъждения за събитията и напредъка в собствения им живот, предадени по телефона, по електронната поща и на семейните събирания, ми помогнаха да оформя главите върху ранното детство. Съпругът ми Кен с готовност направи място за още едно много времеемко начинание в нашия съвместен живот и ми предаде вярата си в неговата значимост по изключително много неизречени, грижовни начини.

Лора Е. Бърк

 
КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ
Лична бележка до читателите . . . . . . . . . . . . . 17
Предговор за преподавателите . . . . . . . . . . . . 19
Глава 1
История, теория и изследователски
стратегии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Глава 2
Биологични и екологични основи . . . . . . . . . . 62
Глава 3
Пренатално развитие, раждане
и новороденото бебе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Глава 4
Физическо развитие в младенчеството
и при прохождащото дете . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Глава 5
Познавателно развитие през младенчеството
и на етапа на прохождането . . . . . . . . . . . . . . 149
Глава 6
Емоционално и социално развитие
в младенчеството и на етапа
на прохождането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Важни събития
Развитие в младенчеството и на етапа
на прохождането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Глава 7
Физическо и познавателно развитие
в ранното детство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Глава 8
Емоционално и социално развитие
в ранното детство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Важни събития
Развитие в ранното детство . . . . . . . . . . . . . . 271
Глава 9
Физическо и познавателно развитие
в средното детство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Глава 10
Емоционално и социално развитие
в средното детство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Важни събития
Развитие в средното детство . . . . . . . . . . . . . 339
Глава 11
Физическо и познавателно развитие
в юношеството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Глава 12
Емоционално и социално развитие
в юношеството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Важни събития
Развитие през юношеството . . . . . . . . . . . . . 407
Глава 13
Физическо и познавателно развитие
в ранната зряла възраст . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Глава 14
Емоционално и социално развитие
в ранната зряла възраст . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Важни събития
Развитие в раBooks
Тегло 1798 гр.
Подвързия Мека
Година 2012
Обем 664 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю