Автор: Джеймс Уосърман
Жанр: Популярни

ISBN: 978-954-2902-81-2
Формат в мм: 140x215
Тегло: 0, 480 кг.
Подвързия: мека корица
Година: 2021 г.
Обем: 360 стр.
Наличност: Налично
23.00лв

Изумително четиво, което ще остави ярка следа в сферата на историографията, културата, вечно актуалната тема за тайните общества, книжовността и духовността!
В книгата си Джеймс Уосърман прави паралел между две военно-религиозни организации - Орденът на Асасините и Орденът на Тамплиерите. На пръв поглед изглежда малко абсурдно двата ордена да бъдат сравнявани по някакъв начин, но авторът успява убедително да изложи условията, които ги пораждат, общите им идейни основи и първоизточници в две различни култури. Вижда се, че тайнственият Орден на Храма обвинен в измяна на папата, еретичество и погинал под ударите на инквизицията, е взаимствал много от мюсюлманските си събратя по дух - асасините. По страниците на книгата авторът проследява завладяващата история на двата ордена в търсене на отговори. Обхванати са големи исторически периоди , а  Уосърман  твърде умело се справя с ясното, точното и безкопромисното им обобщение - с изключителна елегантност, академична добросъвестност и страст на непримирим исторически изследовател на универсалната истина.


Съдържание
ПРИЗНАТЕЛНОСТ

ПРЕДГОВОР

1.  ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА

ИНИЦИАЦИЯ

МИСТИЧНИ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА

ДОКТРИНИТЕ НА МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА

УЧЕНИЯТА НА МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА

ПО-ВИСШ ИНТЕЛЕКТ

ПОЛИТИЧЕСКИ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА

ЙЕРАРХИЧНИ РЕЛИГИИ

СЕКТИ

ЧАСТ 1. ПОДГОТВЯНЕ НА СЦЕНАТА

2.  ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФОН НА КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ

РАЖДАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО

РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО

УПАДЪКЪТ И СМЪРТТА НА РИМ

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИОКЛЕЦИАН

КОНСТАНТИН И ХРИСТИЯНСТВОТО

СЛЕД КОНСТАНТИН

ХРИСТИЯНСТВОТО И ТЪМНИТЕ ВЕКОВЕ

ФЕОДАЛИЗЪМ

РИЦАРСТВО

СВЕТАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ И РАСТЕЖЪТ НА ЕВРОПА

ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЪМНИТЕ ВЕКОВЕ

КОНСТАНТИНОПОЛ И ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ

ИЗТОЧНОТО И ЗАПАДНОТО ХРИСТИЯНСТВО

ПАПСКА РЕФОРМА

ВЪЗХОДЪТ НА АНТИПАПАТА

ЧАСТ 2.  ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ

3.  МИТЪТ ЗА АСАСИНИТЕ

4.  ИСЛЯМСКИ КОРЕНИ

МОХАМЕД И ВЪЗХОДЪТ НА ИСЛЯМА

МЮСЮЛМАНСКАТА КУЛТУРА

ПЪРВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ: СУНИТИ И ШИИТИ

ОМАЯДСКИЯТ ХАЛИФАТ И УБИЙСТВОТО НА ВНУКА НА ПРОРОКА

МУКТАР И ВЪЗХОДЪТ НА ШИИТСТВОТО

ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА АБАСИДСКИЯ ХАЛИФАТ

РАСТЕЖЪТ НА ШИИТСКИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ

ПРИЕМАНЕТО НА ЛИНИЯТА НА АЛИ

РАЗКОЛЪТ НА ИСМАИЛИТИТЕ

РАННОТО ДЕЛО НА ИМАМИТЕ НА ИСМАИЛИТИТЕ

ОБЯВЯВАНЕТО НА ФАТИМИДСКИЯ ХАЛИФАТ И СХИЗМАТА НА КАРМАТ

КЛАСИЧЕСКИЯТ ФАТИМИДСКИ ПЕРИОД

УПАДЪКЪТ НА ФАТИМИДИТЕ

РАЗЦЕПЛЕНИЕТО МЕЖДУ НАЗИРИ И ИСМАИЛИТИ

ВЪЗХОДЪТ НА СЕЛДЖУКСКИТЕ ТУРЦИ

СУФИСТИТЕ

5.  УЧЕНИЕТО НА ИСМАИЛИТСТВОТО

МАХДИ, ИМАМ И ДАИ

6.  НА СЦЕНАТА ИЗЛИЗА ХАСАН

РАННИТЕ ГОДИНИ

ПЪТУВАНЕТО НА ХАСАН

ДАВА НА ХАСАН

АЛАМУТ

АСАСИНИТЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА ХАСАН

7.  ОБЗОР НА АСАСИНИТЕ НА ХАСАН

АСАСИНИТЕ В ПО-ГОЛЯМАТА ИСЛЯМСКА ОБЩНОСТ

ПОЛИТИКАТА НА СЕЛЕКТИВНО ПОЛИТИЧЕСКО УБИЙСТВО

ДРОГА И ВЕРООТСТЪПНИЧЕСТВО

ПРИНОСЪТ НА ХАСАН КЪМ ДОКТРИНАТА НА ИСМАИЛИТИТЕ

8.  СЛЕД ХАСАН

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ХАСАН ПРЕЗ РЕВОЛЮЦИОННИЯ ПЕРИОД 71

Бузургумид (управлявал от 1124 до 1138 г.)

Мохамед (управлявал от 1138 до 1162 г.)

ПРОКЛАМАЦИЯТА НА КИЯМА

Хасан II (управлявал от 1162 до 1166 г.)

Мохамед II (управлявал от 1166 до 1210 г.)

ПЕРИОДЪТ НА САТР (УКРИВАНЕТО)

Хасан III (управлявал от 1210 до 1221 г.)

Мохамед III (управлявал от 1221 до 1255 г.)

Хуршах (управлявал от 1255 до 1256 г.)

9.  СИРИЙСКИТЕ АСАСИНИ

РАШИД АЛ-ДИН СИНАН

СИРИЙСКИТЕ ИСМАИЛИТИ СЛЕД СИНАН

10.  ИСМАИЛИТИТЕ НИЗАРИ ДНЕС

11.  РАЗМИСЛИ ЗА ОРДЕНА НА АСАСИНИТЕ

ЧАСТ 3.  ОРДЕНЪТ НА ТАМПЛИЕРИТЕ

12.  ПЪРВИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД

13.  ОБЗОР НА ОРДЕНА

ОСНОВАВАНЕТО

СВ. БЕРНАР ОТ КЛЕРВО И РАСТЕЖЪТ НА ОРДЕНА

ПРАВИЛОТО НА ТАМПЛИЕРИТЕ

ВЪВ ВЪЗХВАЛА НА НОВОТО РИЦАРСТВО

СТРУКТУРАТА НА ОРДЕНА

ТАМПЛИЕРСКОТО БОГАТСТВО И ПРАКТИКАТА НА МЕЖДУНАРОДНО БАНКИРАНЕ

14.  РАННИТЕ ГОДИНИ

ВЪЗХОДЪТ НА ТАМПЛИЕРИТЕ В ЕВРОПА

РАСТЕЖЪТ В СВЕТИТЕ ЗЕМИ

„ВСЕКИ СЪВЪРШЕН ДАР“ И ПО-КЪСНАТА ПАПСКА ПОДКРЕПА

15.  ВТОРИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД

16.  САЛАДИН И БИТКАТА ПРИ ХАТИН

17.  ТРЕТИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД

18.  ЧЕТВЪРТИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД

19.  КАТАРИТЕ И АЛБИГОЙСКИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД

20.  ПЕТИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД

21.  ШЕСТИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД И БИТКАТА ПРИ ЛА ФОРБИ

22.  СЕДМИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД И ВЪЗХОДЪТ НА БАЙБАРС

23.  ОСМИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД И ОКОНЧАТЕЛНОТО ПОРАЖЕНИЕ

24.  ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА ОРДЕНА НА ТАМПЛИЕРИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ВОЕННИТЕ ОРДЕНИ

ФИЛИП IV И КЛИМЕНТ V

25.  КРАЯТ НА ОРДЕНА

26.  РАЗМИСЛИ ЗА ОРДЕНА НА ТАМПЛИЕРИТЕ

ЧАСТ 4 ПОСЛЕСЛОВ

ПЪТЯТ НА МИСТЕРИИТЕ

ПРОИЗХОДЪТ НА ЗАПАДНАТА ТРАДИЦИЯ НА МИСТЕРИЯТА

ЗАПАДНАТА ЕЗОТЕРИКА СЛЕД КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ

ДИСЦИПЛИНИТЕ НА ЗАПАДНАТА ТРАДИЦИЯ

ЗАПАДНИТЕ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕВЕТТЕ СТЕПЕНИ НА МЪДРОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КНИГАТА НА РИЦАРИТЕ НА ХРАМА  ВЪВ ВЪЗХВАЛА НА НОВОТО РИЦАРСТВО  LIBER AD MILITES TEMPLI: DE LAUDE NOVAE MILITAE

I. ПРОПОВЕД СЪС СЪВЕТИ ЗА РИЦАРИТЕ НА ХРАМА

II. ЗА СВЕТСКИТЕ РИЦАРИ

III. ЗА НОВОТО РИЦАРСТВО

IV. ЗА НАЧИНА НА ЖИВОТ НА РИЦАРИТЕ НА ХРАМА

V. ХРАМЪТ НА ЙЕРУСАЛИМ

ИЗБРАНА БИЛИОГРАФИЯ

АСАСИНИТЕ 177

ОРДЕНЪТ НА ТАМПЛИЕРИТЕ 177

ОБЩИ СПРАВОЧНИЦИ 178

МИСТИЧНИ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА 178

ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСПИРАЦИИ 179

ИНДЕКС 181


ПРЕДГОВОР

Преди хиляда години тайнствената тишина на това, което днес е израелската пустиня, е разкъсана от гръмотевичната какофония на копитата на коне в брони, препускащи към битка. Сблъсъкът на мечове и пики, пронизващи броните и щитовете, озвучават бойното поле. Бойните викове се смесват с писъците на ранените, свиренето на тръби и изкрещените заповеди на много чужди езици. Мюсюлманите се бият с християните за притежанието на ивица земя, където са основани и двете религии. На няколко хиляди километра в планинската твърдина на юг от Каспийско море в съвременен Иран един персийски познавач седи, заел неподвижна медитативна поза, докато съзнанието му е вторачено към друга смъртоносна сцена. Един от най-доверените му ученици, дегизиран като суфистки мистик, току-що се е приближил до носилката на могъщия селджукски везир. Камата му се е забила в сърцето на везира секунди преди той също да е повален от пазачите. Хасан ибн Сабах – легендарният Старец от планината, трябва да е изпитал миг на облекчение, тъй като смъртта на неговия заклет враг ще отслаби тюркската заплаха срещу централата му в Аламут. Съдбата отново ще се усмихне любезно на обсадената общност на асасините, тъй като самият селджукски султан умира няколко седмици след неговия убит везир.
Богатството на историческите истини за Ордена на асасините и за Ордена на тамплиерите неумолимо се преплита с митовете, които са стимулирали въображението на толкова много умове през вековете. Както асасините, така и тамплиерите са унищожени като еретици преди около 700 години. Макар че асасините (известни по-правилно като низарски исмаилити) оцеляват и до днес под водачеството на Ага Хан, първият период на тяхната история, обсъждан тук, е изличен от техните монголски и мамелюкски завоеватели съответно през 1256 и 1273 г. Те са оклеветени от сунитски ересолози, които ги смятат за религиозни престъпници, и средновековни християнски историци, които ги разглеждат като езически идолопоклонници. Тамплиерите по сходен начин нямат оцелели сборници от документи въпреки вероятността като средновековен религиозен орден те да са поддържали добросъвестни архиви с техните дела. Тамплиерите също са описвани в тъмни краски от историците на властовия Естаблишмънт, който ги е измъчвал и убивал, и е разрушил ордена им. Тъй като историята по принцип се пише от победителите, бързаме още в самото начало да заявим, че нашето изследване е на победените.
Тази книга започва с въведение в тайните общества, в което загадъчното тайно общество се изследва и се разграничава както от политическата конспирация, така и от религиозната йерархия. Книгата е разделена на четири части.
В Част 1 се опитвам да направя широк обзор на историческите условия в Европа и в Близкия Изток от раждането на Христос до кръстоносните походи. Фокусирайки се предимно върху Запада, този обзор ще подпомогне идентифицирането на основните религиозни, политически, икономически и културни събития, които са довели до европейското нашествие в Светите земи. Макар че някои читатели може да го възприемат като прекалено подробно и привидно не на място, той ще подготви сцената за някои от сложните взаимодействия в събитията, които следват. Хората със солидно разбиране на европейската история може би ще предпочетат да преминат директно към Част 2.
Част 2 е изследване на Ордена на асасините. След като представям някои от легендите, които оцеляват и до днес, се заемам с детайлно проучване на исляма от раждането на Пророка през раждането на сектата низарски исмаилити. Конкретният 166-годишен период на политически успех в Персия, известен като Аламутски Имамат, както и сирийската общност на асасините, с която взаимодействат кръстоносците, се обсъждат подробно. Следват кратки ключови моменти от по-нататъшната история на оцелелите низари през съвременността.
Част 3 е история на Ордена на тамплиерите, която започва с поглед отблизо към произхода на ордена и Правилото, първоначално създадено от св. Бернар от Клерво. Следващата история на ордена е разделена на глави, съответстващи на кръстоносните походи, в които тамплиерите се бият в продължение на 200 години след основаването им. Разрушаването на ордена е детайлно проучено, както и вечният въпрос за вината или невинността му.
Част 4 е послеслов, който накратко проучва развитието на Западната езотерична традиция от нейните корени в предисторията през затъмнението на езическите Мистерии при християнската религиозна хегемония през шестте столетия, известни като Тъмните векове. След това наблюдаваме повторното въвеждане на окултизма в Европа незабавно след кръстоносните походи – развитие, което продължава и до днес. Особено внимание се обръща на критичните точки на сходство между Изтока и Запада, особено тези, които може да се проследят до взаимодействието между асасините и тамплиерите.
В Приложение 1 представям съвременен анализ на предполагаемите Девет степени на мъдростта на посвещаването в исмаилитството като система, която се постулира по различни начини поне от XII век. Приложение 2 предлага нов превод на критичното писмо на св. Бернар „Във възхвала на новото рицарство“, в което той за пръв път обявява идеала на воина-монах, който възпламенява европейската психика през 1136 г. и завинаги вдъхновява мита за Ордена на тамплиерите в Западната култура.
Предвид огромната литература, която е израсла около тези два ордена, и многото окултни писания по принцип, може би е мъдро да заявя в началото, че в тази книга съм положил големи усилия да избягвам спекулациите и фантазията. Легендите са посочени като такива и читателят е поканен да си формира собствено мнение за много от наистина неразрешимите въпроси, които са представени тук. Вярвам, че легитимните научни факти от историите, които ще прочетете тук, ще са достатъчни да осигурят подходящ трамплин за полетите на фантазията, присъщи на природата на асасините и тамплиерите. Надявам се, че читателят ще приеме трудното предизвикателство на проучването на компресирания масив от данни и многото непознати имена и термини, които следват. Особено много се надявам това усилие да бъде наградено с по-дълбоко разбиране на тези свети воини – привидни противници, огледални образи.


Books
Тегло 0, 480 кг.
Подвързия мека корица
Година 2021 г.
Обем 360 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю