Автор: Ян ван Хелсинг
Жанр: Научно-популярна литература

ISBN: 978-954-2902-12-6
Формат в мм: 145x215
Тегло: 579 гр.
Подвързия: Мека
Година: 2012
Обем: 416 стр.
Наличност: Налично
23.00лв

Автор: Ян ван Хелсинг, Франц фон ЩайнИнтересувате ли се дали действително ще се стигне до Трета световна война, и ако да - какъв ще бъде нейният изход? Всички разгледани в тази книга предсказания на сто различни ясновидци от цял свят предричат предстояща Трета световна война и описват детайлно по-нататъшното развитие на земната човешка раса.


Ян ван Хелсинг, като истински професионалист в тази област, не ви оставя насаме с предположенията, а ги разглежда подробно и осветлява положителните аспекти на предсказаните събития. Огромно впечатление правят много от коментарите му на пророчествата, които днес са водещите новини в местните и световните медии. Описва подробно как отделният човек е способен да овладее нововъзникналата ситуация и как осъзнатата промяна в мисленето и действията ни не само може да пререже "гъстата мъгла" на негативизма в ежедневето, но и с приведените в тази книга способи да потърсим смисъла на живота си в ново измерение.

"Проблемът не е в онова, което е предсказано, а в схващането за света, което се противопоставя на предказанието."

 

Глава 1

Основата

“Защото, когато ще кажетe: “Мир е, никаква опасност няма...”, ще ви връхлети погибел, също както болката изненадва бременната жена и бягство няма да има.”

(Солуняни, кн. I, гл. 5: 3–4.)

 

Предговор

Почти на всеки шест месеца някъде по света излиза нова книга за пророчества или предсказания. Голяма част от тези книги имат за “прицелна точка” смяната на хилядолетията (периода от 1998 г. до 2012 г. приблизително) понеже на ясновидците и прорицателите вероятно са били показани превратни и променящи света събития, отнасящи се до тази част от неговата история в съответни видения. Те не са чак толкова неизвестни. Още в “Откровението на Йоан” в Новия завет намираме описания на този период от време, който някои наричат “Второ пришествие”, “Страшния съд” или “...момента, когато се отделя зърното от плявата” – време на природни бедствия, войни и безредици. Един от цитираните в тази книга ясновидци го нарича “Голямото разчистване”. Повечето хора са чували за него, но най-често с половин ухо. На кой ли би му било приятно да слуша за неспокойни времена, дори за “Трета световна война”, тъкмо когато е подписал договор с жилищно-спестовна каса и е сключил застраховка “Живот”? До напълно заслужената пенсия остават само няколко години. Едва ли тъкмо сега ще избухне гражданска война или ще стане наводнение. Не, на човек просто не му се иска да повярва. Обикновено си казва: “Мнозина са предричали подобни неща, но нищо не е ставало...” И така, нима действително съвсем нищо не е ставало? При изтъкване на аргумента, че същите тези ясновидци са предвидили вярно както Първата, така и Втората световни войни, войните в Ирак и Косово, дори и нападението срещу Световния търговски център и атентата срещу Зоран Джинджич, най-често настъпва неловко мълчание.

Главното е, че неприятностите успешно са изтласкани на заден план.

Защо все пак е нужна поредната книга на тази тема? За актуализирана “презаверка” на твърденията на т. нар. “Черногледци” или “Апостоли на края на света” ли?

Както току-що споменахме, съществуват многобройни книги, третиращи тази тематика – преди всичко не се усеща недостиг на обобщени схващания и хитро натрапени списъци с изложенията на различни ясновидци. Но какви усещания пробуждат те у читателя? Не са ли най-честите несигурност, страх и паника пред бъдещето? Не възникват ли в резултат депресии, изолация, чуство на обреченост (“поведение на жертвата”) и измамно примирение? Неудържим порив за емиграция или за презапасяване с хранителни продукти? Виденията (“визиите”) имат ли за цел (и задача) да предизвикат всичко това у читателя? Да го накарат да се оттегли от живота? Честно казано, не мога да си представя подобно нещо. В такъв случай пророческите съзерцания само биха влошавали всичко. Но за какво е трябвало да способстват въпросните “образи” в живота на хората съвсем в началото? За някакъв подбор ли? За формиране на елит от избрани...? Какво се крие зад тях?

Е, аз самият лично съм се опитал да анализирам такива видения и мое интригуващо откритие е било точно обратното – надежда, кураж, сила и готовност да се поемат рискове. Странно, нали? Намирал съм също спокойствие, потвърждение и цялостен поглед. Но как е възможно? Действително ли съм чел същите предсказания като останалите? Със сигурност! Само че въз основа на “видяното” съм правил свои собствени, религиозно неангажирани разсъждения, чрез които съм стигнал до съвсем различни заключения от тези на повечето други автори. Защото всичко зависи от начина на използване на перспективата при разглеждане на събитията в земната история. Един срив на съвременната (обществено-политическа – б. пр.) система с нейните едностранчиво разпределени властови отношения би имал върху един милиардер, едър индустриалец, компютърен специалист, борсов спекулант или някой изцяло отдаден на материалния си интерес (и по същата логика материално “зависим”) градски жител въздействие, различно от онова върху един бездомник, един “обвързан” с природните залежи миньор, един самоосигуряващ се производител с автономен начин на живот, един откривател на умишлено възпрепятствани източници на алтернативна енергия или някой, преследван по политически причини човек. С разбирането на природните закони както и на тези на духовния мир ми стана ясно, че не темата сама по себе си или смущаващата комфорта информация предизвикват в крайна сметка страх от бъдещето, а субективната гледна точка на даден автор, съответно на даден читател, от която той “излага” събраните картини (“визии”) и като нейно продължение ги вгражда в представата си за света. Проблемът не е в онова, което е предсказано, а в схащането за света, което се противопоставя на предсказанието. Нека си зададем въпроса дали авторът е вярващ човек или атеист, дали нагласата му е духовна (спиритуална) или е материалист. При евентуална Трета световна война, изригване на вулкан или земетресение може да бъде разрушен единствено физическият свят (на материалната природа – б. пр.) но не и духовният (“невидимият” – б. пр.) Следователно чувството на страх би било оправдано само при един материалист. На него би му било отнето единственото, което има (т.е. всичко...), защото отрича духовния свят (наричан още “свят на фините субстанции” или “отвъден”). За един човек с духовна насоченост обаче своя облик променя само физическият свят, а животът и личното развитие продължават въпреки това, ако не в настоящия, то в “другия” свят. Ориентираният към сферата на духа (като антитеза на материалиста) се чувства може би “освободен” и от “пречещите” форми на материалното обвързване и контрол. От тази гледна точка вече е от голямо значение да се знае какви са убежденията на конкретния автор, който пише по толкова важни теми и от каква позиция (спиритуална или материална) разглежда въпросните сценарии и обяснява съдържанието им. За много автори съзерцаваните видения са поглед към “Божието наказание” на греховното човечество, като спасението от него било в присъединяване към някое от официално признатите църковни изповедания. Там на “сгрешилите” щяла да бъде предложена защита срещу т. нар. Сатана, който уж им съсипвал живота... (Ако белите мишки можеха само да осъзнаят, че входът на лабораторията е един от входовете за “кухнята на дявола”!)

Коя книга за пророчества, след като поднесе на читателя дълбоко потресаващите събития, “видени” от ясновидците в техните визии, му посочва и път за индивидуално спасение? Нямам пред вид някоя нова личност-водач (заместител на Исус Христос) или гуру. Нито “външни помощни средства” като изселване и подземни градове-убежища, а изход, отчитащ самата причина. Такъв път трябва да бъде преди всичко лесно разбираем и същевременно практически използваем. Но нужен ли ни е той изобщо? Има ли всъщност нещо, от което трябва да бягаме? Може би, би трябвало да направим точно обратното? Може би, би трябвало дори да предизвикаме развитието на събитията и да ускорим хода им? А какво съдържат виденията за времето “след това”? Нима няма предсказано нещо, на което да се надяваме и за което си струва и да се борим?

Да предприемем мислено едно малко “изпреварване”:

Сигурно всеки е наясно, че мултинационалните петролни компании не са особено заинтересовани от появата на автомобил, който използва за гориво чиста вода, камо ли пък превозно средство, което вместо от двигател има нужда само от един енергиен конвертор1 с размерите на каса за бира, черпещ енергия от въртящи се магнити или директно от етера2. Не по-малко разбираема изглежда и липсата на интерес от страна на фармацевтичната индустрия към непризнатите официално лечители-билкари, които са в състояние да лекуват широк кръг заболявания (включително рак и спин) с помощта на ливадни билки или към екстрасенси и биоенерготерапевти, които само чрез пренасяне на енергия по извънсетивен път (тя не може да бъде обложена с данъци или монополизирана!) осъществяват цялостно излекуване. Логично е също, че един световен мир би докарал до фалит най-мощната индустрия на света – оръжейната. Съвсем близко до ума е, и че една безлихвена парична система би била истински “грабеж” спрямо властта на банкерите и борсовите спекуланти.

1 От лат. сonverto – “превръщам” = енергопреобразувател. – Б. пр.

2 От гр. /лат. аether – “небе” = най-горният слой въздух, където обитавали боговете; считан за един от началните елементи на материята (фил.). – Б. пр.

Не би трябвало в крайна сметка да забравим да споменем и ИЛЮМИНАТИТЕ – хората в сянка, определящи хода на световната история. Кои всъщност са Илюминатите? В случая се касае за обединение на най-богатите личности на планетата под лявоекстремисткия лозунг: “Който притежава парите, притежава властта, а който притежава властта, притежава ПРАВОТО”. Писателят Боб Фрисъл дава сходна формулировка: “дали ги наричат Билдерберги, Тайно (световно) правителство, Тристранна комисия, Съвет за външни отношения или Илюминати – тук името е без значение. Тайното правителство просто се състои от най-богатите хора на света и тези магнати, около две хиляди на брой, отдавна държат нашите т. нар. “правителства” в шепата си. Те решават кой, кога и къде да бъде избран. Те определят кога една война да се “проведе” и кога не. Те контролират недостига на хранителни продукти по цялата планета и фиксират (букв. “нареждат” – б. пр.) инфлационните индекси на отделните национални валути. Всички тези сфери на дейност са пряко подчинени на Илюминатите.

На практика нямат власт само над силите на природата, но там където могат да я манипулират за своя изгода, също го правят.” (44)

Целта, към която Илюминатите се стремят, е световно господство, на което са дали благозвучното название Нов световен ред. Джордж Буш-старши за първи път го обяви публично на 11 септември 1990 г. – т.е. “съвсем случайно” точно 11 години преди нападението срещу Световния търговски център. Главна съставна част на Новия световен ред, наред с една (единна) Световна религия, се явява безналичното обращение на финансови средства през кредитни карти, а по късно и чрез имплантиран под кожата чип, даващ възможност на “Големия брат”1, както Джордж Оруел нарича Илюминатите, да упражнява власт над всички хора. (По-подробно за това четете в главата за Антихриста и в Приложение 3.)

1 Big Brother от известния роман “1984” на Джордж Оруел – лит. псевдоним на английския писател Ерик Артър Блеър (1903–1950) написан през 1948 г. – Б. пр.

Приведох тук само някои от по-основателните причини, които сочат, че има значителен брой хора в момента, които са заинтересовани от това “нещата да останат такива каквито са”. Преди всичко нашите “просветени” приятели (от лат. Iluminatus – б. пр.) не могат да понасят земетресения и временни сривове на земното магнитно поле, които изтриват всички, събирани в продължение на десетилетия компютърни и сателитни данни, а също така и някои “преобразуващи” нововъведения1.

1 Игра на думи – в оригинала е използвана дума, означаваща “нововъведение” и “преобразувание” едновременно. – Б. пр.

Междувременно от различни публикации вече става ясно, че подобни разгърнати проекти и алтернативни системи – например машини за автономно производство на електрическа енергия (наричани “машини за свободна енергия”) и конкретен практически изход от заробването чрез лихви – съществуват от десетилетия. Но опитите на изобретателите да пуснат изобретенията си на пазара и по този начин да ги предоставят за ползване от всеки човек по света, досега са били винаги успешно пресичани. Често пъти чрез “освобождаване” от разработките и от авторите им едновременно.

От гледна точка на тези предварителни познания евентуалното рухване на раждащи монополизъм властови структури, например чрез вълна от земетресения по целият свят, би могло да не се окачествява непременно като нещо “лошо”. Понеже благодарение на подобен хаос в “Реда” (или ред в “Хаоса”?) нараства шансът въпросните изобретения, наред с други стойностни проекти, да станат достъпни за всеки гражданин на космополитния ни свят, без възражения от страна на които и да са едри индустриалци или мултинационални компании, като по този начин се постигне ново съотношение на силите на Земята. Възниква, разбира се, и още един въпрос – дали масата хора днес изобщо би била в състояние да борави “разумно” с такива изобретения? Достатъчно зрял ли е вече човекът-консуматор за сблъсъка с подобни достижения? А и не биха ли били използвани за военни цели също като тези преди тях? Или за експлоатация на ближните нам съчовеци?

Но машините не са всичко... Бъдат ли веднъж разрушени “носещите” структури на властта на многонационалните монополи, на световния пазар ще се появят всевъзможни, възпирани сега със сила ценни разработки – освен генераторите на свободната енергия ще има и нови технологии в растениевъдството и за практическо оздравяване на природата, по-внимателно отношение към възрастните хора в социален план, нова архитектура в съответствие с каноните на Божествена геометрия, прилагаща Златното сечение1 и отчитаща земния магнетизъм, знания за истинското минало на нашата планета, разкриване на държаните в тайна от правителствата сведения за извънземни раси и за цивилизации във вътрешността на планетата, открита дискусия за живота след смъртта, реинкарнацията, контактите с Духовния свят (отвъдното) и още много други неща.

1 У Платон, Евклид и др. – понятие за закономерно хармоничното съотношение на частите към цялото в природата и искуството. – Б. пр.

Виждате, че темата “Пророчествата на Третата световна война” съвсем не е толкова лесна. Тя разкрива съвсем нови аспекти на живота и не може да бъде отхвърлена с пренебрежение просто като “катастрофа”, която непременно трябва да бъде избегната. Някои дори твърдят, че радикалните промени, които ни се предсказват, били големият шанс на човечеството да се избави от своето хронично “заболяване” (силите на разрушението) и пречистено, да положи едно ново начало. Всички ясновидци са единодушни по отношение на най-важния момент: онова, което се предрича, не е край, а повратна точка...

Не звучи ли като обещание, за времена пълни с вълнения и напрежение, на чието идване си струва да се надяваме? Като приключение за всеки един от нас?

Но по какво се отличава тази книга от останалите на тема пророчества? И какво кара един автор, който досега е писал статии и книги за истинската същност на задкулисни политически машинации и скрити технологии да се заеме именно с нея? Това не би трябвало да представлява тайна.

С помощта на моя приятел Франц фон Щайн в началото на 1995 г. се запознах с господин Бернхард Бувие. Господин Бувие (професионален военен и армейски щабен аналитик) се беше занимавал в продължение на повече от двадесет години не само с Нострадамус, но и с много други, “годни” да бъдат приемани по-сериозно ясновидци. Както в професионалната му дейност, така и във връзка с тях, за него винаги бе било добре дошло обстоятелството, че е надарен с интуиция и способност да “вижда”. Прекрасното владеене на френски език също му беше помогнало да направи нови точни преводи на копия от оригинали на Нострадамус.

След дългогодишно изучаване Бернхард Бувие си беше направил труда да подреди систематизирано различни ясновидци от Европа (Ирлмайер, Мюлхиасъл, Сляпото момче от Прага, Нострадамус и много други), за да даде на своите читатели една по-точна представа за онова, което въпросните предсказатели са научили по съзерцателен път. Беше се получила една доста ясна последователност на събитията. Толкова ясна, че можеше с основание да се допусне, че са видели картини с близко съдържание, може би части от един и същ сценарий. Всичко се подкрепяше още и от факта, че един познат на Бувие (Стефан Бернд, автор на “Визии за бъдещето на европейците” вж. 16) беше въвел в компютъра си в пълен обем предсказанията на всички ясновидци, които беше успял да издири и беше подложил на обработка данните. Резултатът е изумителен! Почти 90 процента (!!!) от видяното при тези многобройни ясновидски сеанси от различни страни и епохи съвпадаше по най-важните точки. Съвпадаше също и с резултатите на Бувие.

Трябва обаче специално да се изтъкне, че Бувие е бил готов с изледването си в средата на 80-те години на миналия век. Така например той е бил описал Обединението на Германия, войната в Персийския залив (първата – б. пр.), както и войната в бивша Югославия още през 1987 г.! Без да има собствен опит в книгоиздаването, през 1988 г. попада в едно малко издателство, където не си дават веднага сметка за действителната “експлозивност” (синоним за “актуалност” в оригинала – б. пр.) на предложения от него ръкопис, защото книгата престоява там чак до 1991 г., когато най-накрая излиза. Но тъй като междувременно голяма част от събитията вече се били сбъднали съвсем точно, се наложило целият текст, който в средата на 80-те години бил в бъдеще време, да бъде пренаписан в минало. Quel malheur!1 (Тогава специално посетих словослагателя, у когото все още се намираше оригиналната дискета на Бувие, за да получа потвърждение, че това е истина. По-късно в отговор на станалото Бувие изтеглил обратно авторските си права върху книгата.

1 “Какво нещастие!” – Б. пр.

След нашата първа среща той реши да процедира по друг начин. Вече излезе ново издание на книгата му под надслов “Последните печати”. Всъщност първоначалната идея бе ние двамата с Франц да преработим текста на Бернхард, да го допълним с нови предсказания, да вмъкнем езотерична част и преходи “развръзка-надежда” и да издадем наново книгата. Причината да не се стигне дотам беше, че Бувие не можа да приеме като компонента извънземните и виденията на американските ясновидци, които са много важни за Франц и за мене и се явяват част от основата на настоящата книга. Той беше на друго мнение и по най-съществения въпрос, а именно, че предварително видените събития са абсолютно предотвратими (макар и трудно) – т.е. че положителният аспект, съдържащ надежда и шанс за човечеството, е възможен. Така взехме решение всеки да върви по свой път, но със съответното разрешение да цитираме пасажи от забележителните на места коментари на Бернхард в качеството му на военен стратег за евентуалния ход на Войната (Третата световна – б. пр.) понеже смятаме, че неговите тълкувания са по-верни. Ето как се роди една напълно различна книга с напълно нови (донякъде) възгледи и предложения за изход. Този плътен масив от избрани ясновидски предсказания, съставени от Франц фон Щайн и от мен, допълнени с цитати от военния експерт Бернхард Бувие и завършващ с “различната гледна точка” на метафизиката представлява комбинация от пророческа дарба и военна стратегия, която вероятно е единствена по рода си...

Но да се върнем отново на въпроса, защо един публицист, автор на политико-окултни произведения счита подобна тема за важна? При систематизираните тук пророчества във всички случаи става дума за видения или т. нар. “ясновидски съзерцания” – т.е. за случаи при които хора с различен социален произход, възраст и родословие, и дори от различни епохи са уловили образно или интуитивно неща, които сами по себе си отсъстват от школските учебници, за които няма проучвания, списъци с използвани източници и доказателства. Виденията не са нито логични, нито могат да бъдат предизвикани по собствено желание. По принцип те са нещо, което просто “става” със съответния човек. Например случаят със Сляпото момче от Прага, един от споменатите в настоящата книга ясновидци: представете си всъщност човек, който не може да вижда, но пред незрящите си очи наблюдава картини и описва обстоятелства и събития, които не би трябвало да “може” да види на практика. А нещо, за което няма преки доказателства и не позволява да се направят логични и понятни заключения, не се радва на внимание от страна на обитателите на Западното полукълбо.

Разбира се, “видяното” става още по-интригуващо, когато човек узнае, че предсказанията на такива простовати пророци не само съвпадат с общата насоченост на прогнозите на хора от “кухнята”, на политиката и икономиката, (а и от сферата на задкулисната политика...), но и до голяма степен се покриват с тях. Иначе казано, въпросните теми се допълват взаимно! Ето един пример КАК?

Както вече подробно съм писал за тази история в по-раншни мои книги, през 1871 г. ръководителят на “Баварския орден” на Илюминатите Мацини и “Независимият Велик майстор на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободните Зидари” Албърт Пайк (основател и на Ку Клукс Клан) съставят план, според който чрез три последователни световни войни се цели да наложат властта на организациите си над света. По пътя на “Новия световен ред” (Novus Ordo Seclorum) Първата световна война трябвало да бъде инсценирана, за да се предизвика падането на Царска Русия в ръцете на “Баварския орден” на Илюминатите. След това Русия трябвало да бъде използвана като инструмент за постигане на целите на баварските Илюминати в световен мащаб.

Втората световна война щяла да възникне в резултат на манипулация на съществуващите различия в схващанията на немските националисти и политическите ционисти. От нея трябвало да произтече разширяване на руската сфера на влияние и създаването на държавата Израел.

Третата световна война съгласно плана трябвало да се яви последица от разногласия, които щели да бъдат предизвикани между ционистите и арабите. Предвиждало се разрастване на конфликта в планетарен мащаб. Част от войната щяло да бъде също и хвърлянето едни срещу други на нихилисти и атеисти, за да се провокира рухване на обществото (буквално “социална революция” – б. пр.) посредством невиждана дотогава бруталност и зверства. След унищожаването на християнството и на атеизма щяла да бъде въведена истинската доктрина на Луцифер и да се постигнат две цели с един удар.

Изпълнението на плана по отношение на първите две световни войни можем да потвърдим в исторически аспект всички ние. Що се отнася до Третата световна война, то целият свят може да наблюдава на “живо” по репортерския канал Си Ен Ен опитите тя да бъде изкуствено и напълно съзнателно предизвикана чрез огнищата на напрежение в Ирак и между Израел и Палестина. А събраните в тази книга ясновидци са описали в детайли именно режисирането на Третата световна война от скритите задкулисни фактори – с други думи те “покриват” плана на Мацини и Пайк. Случайност ли е това?

Ходът на драматичните събития (буквално: “сценарият” = план на действието + списък на действащите лица + точното време на появяването им – б. пр.), обрисуван от предсказателите в настоящата книга, не включва това, което ни обеща нашият федерален канцлер за своя следващ мандат (сигурност и стопански растеж). Иначе казано, според ясновидските им видения в близко бъдеще земното човечество го очакват доста тежки моменти, свързани с големи промени. Бих искал да спомена тук следния епизод като нещо съвсем актуално спрямо месец октомври 2004 г. През есента на 2001 г. беше излязла моята книга “Децата на новото хилядолетие”, в която разказвам за феномена на децата медиуми, известни като децата “индиго”. В техния случай, наред със способността им да разговарят с конкретен ангел-хранител или с починали, живо ме интересуваше и дарбата да пророкуват. И наистина сред децата с качества на медиуми имаше три, които напълно доказуемо (потвърдено чрез вписване в специален дневник) бяха “видели” удара срещу Световния търговски център приблизително десет месеца по-рано. Вярно е, че не бяха назовали небостъргачите “по име”, но се бяха изразили приблизително така: “Виждам самолет, който се блъска в някаква висока сграда..., вероятно е в Америка.” По-късно същата година в един курс по бързо четене (Speed-Reading-Seminar) срещнах млад мъж, който също беше предсказал нападението срещу WTC (Световния търговски център). Това беше потвърдено от негови приятели, както и от един специалист по лечебна гимнастика, при когото младежът беше ходил на терапия. Той беше имал видение не само за станалото. Следващите “картини” били как някакъв кораб – вероятно пак в същия град – на пълен ход влиза в пристанището. Това предсказание също се беше сбъднало и то на 17.10.2003 г., когато един ферибот, без изобщо да намали скороста си, се беше врязал в пристана на Ню Йорк и бяха загинали няколко души.

Все същите тези деца и младият мъж, за когото току-що ви разказах, бяха дали едни и същи сведения за бъдещи събития: голямо природно бедствие в САЩ, обстановка близка до състоянието на гражданска война в големите немски градове, при която се касае за сблъсъци между немци и чужденци предимно в Берлин и Франкфурт и накрая всички бяха говорили за танкове, които идват от изток към Германия...

По-нататък в хода на изложението настоящата книга ще Ви запознае подробно с въпросните събития и с много други. Интересното тук обаче е, подчертавам го пак, че става въпрос за деца, респективно за младежи, които не са били запознати нито с моите книги, нито с друга литература на подобна тематика, а са “уловили” по съзерцателен път съвсем актуални факти (като например станалото със Световния търговски център).

Както вече споменах, всички ясновидци, в това число и децата, разказват за “времето, което ще последва” – т.е. за времето, когато на Земята “ще бъде отделено зърното от плявата”, а именно “Златната ера”. Време без надзор, епоха на свобода на духа и на любов...

За него има кратко и точно определение, но не като визия, а като виц със скрита кулминация: “Срещат се две планети и едната казва:

– Боже мой, ти изобщо не изглеждаш добре...! Какво е станало с тебе?

– Ох, болна съм от хомо сапиенс – отговаря другата.

– Не се безпокой, не е нещо опасно... Скоро ще ти мине – с успокоителен жест приключва разговора първата.”

И така, нека разгледаме заедно онова, което ясновидците са открили във виденията си. Накрая ще направим едно обобщение и ще преценим дали трябва да посрещаме задаващите се събития като нещо неизбежно и фатално, или бихме могли сами, чрез установяване на нови причинно-следствени връзки и с по-разумни и съзнателни действия, да се измъкнем от нещастието? Дали, ако все пак предсказанието се сбъдне, не бихме съумели да го използваме като уникален шанс за постигане на напредък, вместо да се боим от него?

Ян Удо Холей, наричан също така Ян ван Хелсинг

 

Една насока за ползване
на книгата

След като съдържанието на настоящата книга успя да привлече вниманието и да събуди сетивата на около сто хиляди читатели, се получиха и известен брой, основателни донякъде, критични бележки.

В тях, от една страна, се твърдеше, че книгата целяла да предизвика страх, а от друга, че просто сме подредили предсказанията и много слабо сме представили собственото ни мнение – т.е. че сме оставили голяма част от тях без коментар. Това, разбира се, не е вярно. В относително “натурален” вид е оставена само специалната част, съдържаща описание на хода на войната по същество, иначе в книгата може да се открие голямо количество силно актуален доказателствен материал, изложен от нас. Доколкото знам, той никога по-рано не е бил комбиниран по такъв начин, че да дава на читателя възможност да свърже всичко предречено по положителен начин с цялостния си живот и да го ползва като катапулт за едно по-нататъшно личностно развитие.

Въпреки това е вярно, че острите усещания при “очната ставка” с предсказанията (що се отнася до детайлите при обрисовката на военните действия) могат силно да повлияят на читателите, най-вече защото умишлено сме разделили въпросната част от книгата на две части:

1. Няколко важни пророчества в цялостен вид, даващи обща представа за онова, което ясновидците са “приели” за Третата световна война, и

2. Цитиране на събитията от войната от гледна точка на разпределението им във времето.

Навярно мнозина читатели ще почувстват затруднение при гладкия прочит на тази втора подчаст, защото предсказанията повече или по-малко се повтарят като съдържание (което всъщност е потвърждение, че ясновидци от различни части на света и от различни епохи са “уловили” по сърцераздирателен път един и същ аспект на историята. Това обаче не е книга, която човек просто оставя на рафта, след като я е прочел веднъж. Когато следващото едромащабно събитие развълнува света, няма да закъснеете да си спомните, че го е имало някъде в нея, ще я вземете отново в ръце и като в справочник ще потърсите съответното предсказание, за да проверите, докъде са стигнали нещата. Тогава именно малко трудната за възприемане при първи прочит поредица от ясновидства ще Ви се стори лесна за ориентиране и полезна. Например по отношение нападението срещу Световния търговски център. То е посочено в края на хронологичното изброяване, но читателят има възможността да погледне в средата му, да види в каква верига от събития се намира в момента и да направи заключението, че сигурно ще последва нова война в Близкия изток – както и именно стана...

 

Books
Тегло 579 гр.
Подвързия Мека
Година 2012
Обем 416 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю