Автор: Димитър Кръстев
Жанр: Научно-популярна литература

ISBN: 978-954-2902-21-8
Формат в мм: 140x215
Тегло: 427 гр.
Подвързия: Мека
Година: 2013
Обем: 336 стр.
Наличност: Налично
14.00лв

От тази книга ще получите максимално близкия до истината интелектуален отговор на въпроса "Кой/коя съм аз?" А този отговор е изключително важен, защото представлява най-дълбоката и здрава основа, върху която ще изградите живота на мечтите си! Ще се сдобиете със сериозни основания да цените и обичате себе си! А огънят на любовта ви към самите вас, ще ликвидира егото за вечни времена. Тази книга ще ви тласне по пътя на себеразпознаването ви като Любимо Дете на Вселената докато не получите и пълния, екзистенциален отговор на въпроса, кои сте вие, като го преживеете!


Посвещавам 7

Благодарности 7

Използвани съкращения 7

Предварително обяснение 7

Въведение 8

Увод 10

Как ще действаме оттук нататък? 12

Разликата между изказване на мнение и посочване на житейски факт 13

Неизбежният информационен филтър 14

“Много е лесно, много е трудно” 15

Ето как “трудното” се превръща в лесно: 17

Инструментът “смелост и честност” 17

Вярване и знаене – избери по-доброто! 18

Четирите стълба на истината 20

Четирите стълба на истината са: 20

Твоята интуиция 22

Как да търсиш и откриваш истината – таблица 23

Защо точно тези са критериите за истинност? 24

Информацията – всеприсъстващия и вездесъщ феномен 24

Информацията, енергията и съзидателната сила 27

Човекът като празен съд 28

Да променим някои понятия с цел по-добри резултати! 29

Интелектуалните и екзистенциалните отговори 29

Философията на Печелившата Стратема на Живеене (ПСЖ) накратко 30

Обяснителната философия (ОФ 1) 33

Как да използваш тази практична философия 33

Що е то Съзидателна сила? 35

Упражнение с въпроса „Кой съм аз”? 35

Четирите същности 36

Четирите вида зрелост на човека 37

Четирите нива на преживявания 38

Видове мислене 39

Четирите епохи на човечеството 40

Обективни детерминанти и субективни възможности 41

“Благоразположена ли е Вселената към мен”? 42

Следващи важни въпроси 45

Отвори вратата! 46

Най-лесният начин да се научиш да обичаш 47

Някои важни истини за теб и Вселената 48

Съзидателната сила на ниво човек 50

Ти си Любимо дете на Вселената 51

Още доказателства, че ти си ЛДВ 54

Ти си уникално същество! 56

Ето с какво сме изначално надарени от благоразположената към нас Вселена: 59

Не вярвай в себе си! 60

Проблем ли е, че сме различни? 61

Зад теб винаги ще стои и ще те подкрепя огромна сила! 63

Още няколко думи за твоята уникалност 65

„Всичко е добре, когато свършва добре”! 66

Обобщение на фактите, истините и твърденията, които подпомагат осъзнаването на собствената ти уникалност и ценност 67

Ето с какви думи други опитни и мъдри хора подкрепят тезата ми 69

“Такъв е животът” 70

Истината за твоите желания 72

За реалностите, които обитаваш 73

Как да накараш Вселената да се грижи за теб 74

Какво означава „да се учиш”? 75

За движението по линията на най-малкото съпротивление 76

Истината за емоциите и чувствата 77

Истината за страданието 79

Как ли гледа Господ на страданието ти? 80

За нюансите в мисленето 82

Истината за тялото и ума 83

За смисъла на живота 84

Истината за смисъла на живота! 87

Защо, след като съм Любимо дете на Вселената, тя допуска да ми се случват беди и нещастия? 91

Кое те кара редовно да се питаш: защо все пак не ми върви? 93

Грях или грешка? 95

Ти си това, което си представяш, че си! 96

За безкрайните възможности на човека 97

Причинно-следствената връзка 98

Каква е разликата между дете, любимо дете и Любимо Дете на Вселената? 99

Конкуренция или сътрудничество 100

Какво пречи да се възприеме и прилага истината “Аз съм ЛДВ”? 101

Ключът към целия възможен успех в твоя живот 102

Как да разкъсаш порочния кръг? 103

Ето как ти твориш своя свят 105

Кои са ясните признаци, че цениш себе си 105

Кой се съмнява, че е ЛДВ? 106

ЛДВ и Вътрешния водач 107

Въпроси за проверка 107

Щастието 108

Щастлив, богат или и двете? 109

ЛДВ и парите 110

Мрежа вместо йерархия 110

Ето как разсъждава, действа, чувства и говори едно ЛДВ 112

Настройка за новия ден 116

Ангажиментът Любимо Дете на Вселената 117

Навлез смело и честно в темата: "Отговорността в моя живот" 119

Вече можеш да кажеш „Всичко работи за мен!” 121

Упражнение с помощни въпроси 121

Истинската сила в отношенията с хората 122

Къде да търсиш истинската сила? 123

Какво зависи от мен сега? 124

Твоят най-велик дар за Вселената 126

Коментар върху думите на едни мъдрец, който бил хвърлен в затвор 127

От теорията към практиката 129

Любимо Дете на Вселената – стъпка по стъпка 129

Практични и полезни съвети и напътствия 130

Как да привлечеш Глобалния причинно-следствен закон на своя страна 130

Как да си спомниш, че си ЛДВ – конкретни съвети 132

Директен подход 133

Вечерен Душевен Душ 133

Нещо се случва, някой се държи някак си 134

Общи съвети за самолечение 135

Упражнение за интегриране 137

Упражнение за приемане и обичане на тялото 137

Упражнение за сдобряване с тялото чрез галене 139

Упражнение по себеценене с два списъка 139

Упражнение с огледало (по Луиз Хей) 139

Упражнение с отрицателните мисли 140

Упражнение “Силата на избора” 140

Упражнение „Всичко работи за мен” 140

Овладей Дуоника 141

Овладей танцовата технология Чаткалина 142

Български системи ли са Дуоника и Чаткалина? 143

Възможни осъзнати действия в общуването 143

Конкретен метод за успешни действия с други хора 144

Четири типа осъзнати отношения с хората 145

По-добри отношения с хората в нашия живот 146

Постигане на отлични отношения с другите чрез серия от въпроси 146

Златната техника за справяне с “трудни” хора 147

Постигане на успех отвътре навън 148

Цената на времето 149

Упражнението “Благодарен съм!” 149

Упражнението “Събиране на подаръци” 151

Наслаждавай се! 152

Научи Вътрешната усмивка 152

Кога доказаните принципи и закони не работят 152

Истините за нещата от живота според ПСЖ 153

Съзидателната сила 157

Нека разберем, без да съдим 163

Как от биороботи да станем осъзнати човеци 164

Формулата на живота (ФЖ) 165

ФЖ като универсален метод за правилни действия 167

Състоянието ЛДВ и ФЖ 168

ФЖ и излизането от реалността на Драмата 168

Матрица на 6-те елемента на ФЖ 169

Съзерцанието 171

Съзерцанието и концентрацията 174

Съзерцанието и медитацията 174

Съзерцанието и смирението 175

Приложения на съзерцанието 175

Спокойствието. 176

Някои напътствия за постигане на спокойствие 177

Разбирането 177

Всичко е Информационен момент 179

Разбирането и Различността 180

Сътрудничеството 180

Златният ключ към успеха на всички курсове и семинари 182

Сътрудничеството – важни общи напътствия 184

Сътрудничеството – практични съвети 185

Творчеството 185

Любовта 187

ФЖ и любовта към себе си 188

Щастието 189

Формулата на Живота в кратък и събран вид 189

ФЖ - общи съвети за прилагането й 191

Какво може да попречи на прилагането на ФЖ 192

Проверки на истинността на ФЖ 192

Целта е да се приложат шестте магически състояния на практика. 195

ФЖ и правилните действия 196

ФЖ и вземането на решения 197

ФЖ и емоциите 197

ФЖ и болката 198

ФЖ и прошката 198

ФЖ и общуването 199

Връзката между ФЖ, ЛДВ и другите похвални и стойностни състояния и явления в човешката история 199

ФЖ и свещените писания 201

ФЖ и различните духовни практики 201

ФЖ и духовното развитие 202

ФЖ и мъдростта 202

ФЖ и просветлението 202

Действие чрез бездействие 203

ЛДВ, ФЖ и смъртта 203

ФЖ и смисъла на живота 204

Проверки на ФЖ в самия живот 204

Съвети за прилагане на практика на ФЖ 205

Постигане на първите три състоянията чрез дишането 206

Помощни въпроси 206

ФЖ – съответстващи твърдения 207

Вълшебният въпросник 208

Овладяването на ФЖ като постигане на цел 209

Прилагане на ФЖ в реална ситуация 210

Упражнение на ФЖ с визуализиране и преживяване 210

Дуоника и Чаткалина като инструменти на ФЖ 211

Някои идеи за бърз достъп до шестте състояния 211

Конкретни упражнения за шестте състояния 212

Медитация по Формулата на живота (кратък вариант) 214

Методът “От наличното да направиш възможното” 216

Великата експанзионистичност (ВЕ) 216

ВЕ в поговорките и идиоматичните изрази 219

Притчата за “изгонването” на Адам и Ева от Рая 220

ВЕ и Четирите същности 221

ВЕ и Сътрудничеството 222

Списък на посоката на ВЕ във възходящ ред 222

ВЕ и всичко открито досега от мен като причини 222

Обобщение за ВЕ 223

За безсмъртието и просветлението 223

Великата експанзионистичност и ФЖ 225

ЛДВ, ФЖ и Шестте велики изкуства 226

Обяснителна философия (ОФ 1) 227

Критерии, че вече си се осъзнал като ЛДВ 228

Какъв е моят интерес от всичко това? 232

Списък на моите открития в човекопознанието 233

Как може да се спасим – ние самите и човечеството? 235

Трите обективни изхода за човечеството 237

Как е възможно да се спаси човечеството на практика? 238

Мрежата като единствената алтернатива на Йерархията 240

Защо и как да стартираш Клуб за сътрудничество 240

Дневния ред на Клуба за сътрудничество 241

Заключение 244

Курсове и семинари 246

Двудневен семинар по Изкуството на живеенето. 246

Ти си Любимо Дете на Вселената - курс 246

Обучение на семейни или приятелски двойки на упражненията от Дуоника за влюбени. 246

Курс за инструктори по Дуоника 246

Курс за инструктори по Чаткалина 246

Как да се мотивирате и реализирате себе си по най-добрия начин - курс 246

Целеполагане и целепостигане - курс 246

Личностно интегриране - курс 246

Откриване на гения в теб (Ти си вундерменш) - курс 246

Печелене и подходящо инвестиране на времето 246

Семинари по Шестте велики изкуства 246

Семинар по Изкуството на информацията 246

Феноменална памет – курс 246

Рационално четене – курс 246

Творческо мислене - курс 246

Семинар по Изкуството на желанията 246

Семинар по Изкуството на общуването 246

Тайните на мъжете, които жените трябва да знаят. 246

Тайните на жените, които мъжете трябва да знаят. 246

Постигане на спокойствие и разбиране - курс 246

Семинар по Изкуството на любовта – първо, второ и трето ниво 246

Тао масаж - курс 246

Семинар по Изкуството на парите 246

Как да намерим или създадем работата, която искаме - курс 247

Участие в Клуба по Дуоника и Чаткалина 247

Индивидуални консултации от доверен съветник по психологически и житейски проблеми. 247

Други книги от същия автор: 247

За мнения, идеи и предложения 248


Текст да корицата или увода

Себеразпознаването ви като Любимо Дете на Вселената е спасението, лечението, правилният начин на мислене и чувстване, причината за всички желани следствия, лекарството срещу агресията и насилието, истинската опора на хуманизма, ключът към целия възможен успех, първоизточникът на безусловната доброта и любов!

От тази книга ще разберете как да разпознаете себе си като ЛДВ!
Посвещавам

На всички, които само подозират, че са Любими Деца на Вселената

На тези, които се съмняват…

На онези, които не допускат, че е възможно…

На всички, които търсят истината за себе си….
Благодарности

На всички, неназовани поименно тук приятели, за добрите мисли, които ми изпращаха и за доверието в мен!

Всъщност благодаря и на всички останали, защото дълго време се учих и от тях!
Използвани съкращения

А – Алчност

В – Високомерие

ВЕ – Великата Експанзионистичност

Инфомом – Информационен момент

Й – Йерархия

ЙМ – Йерархично мислене

КМ – Комплекс за малоценност

ЛДВ – Любимо дете на Вселената

Н – Невежество

НЖ – Неадекватни желания

ННС – Нормално ниво на себевъзприемане

ОФ – Оправдателна философия

ОФ1 – Обяснителна философия

ПД – Пристрастяване към драма

ПСЖ – Печелившата Стратема за Живеене

ПИС – Погрешни Информационни Схеми

РД – Режисьор на драмата

ТПС – Труд, Пот и Сълзи.

ФЖ – Формула на живота


Предварително обяснение

Тази книга съдържа есенцията на многогодишните ми търсения и открития в посока как да живеем по-добре, както ние самите, така и общността, в която се намираме. Но тази книга плаче за опровержение! Не се шегувам! Предложете друга версия, която обяснява сполучливо причините за цялата човешка драма, както и съответните начини за излизане от нея и ще спечелите! Ето какво:

    Финансиране за издаването на вашия труд.

    Пари

    Известност

    Голямо вътрешно удовлетворение заради приноса ви за подобряване живота на хората!

Да, опитвам се да ви предизвиквам, но по един творчески и съвършено изгоден за вас начин.

А ако случайно, на първо време, не успеете да ме опровергаете, то защо не приложите написаното от мен на практика и не видите дали пък случайно няма да повишите, тук и сега, качеството на своето живеене? Забележете, не ви карам да последвате мен, а работещите принципи, подходи и мироглед. Само тогава ще се срещнем, но не като учител и ученици, а като равнопоставени партньори в изключително интересната игра на живота, в която имаме късмета да присъстваме едновременно. Тук съм дал само някакви информации. Запознайте се с тях, проверете ги през собствените си умове и сърца и поемете протегната ми ръка - ако сте съгласни с твърденията ми ще се здрависаме като партньори. И понеже съм сигурен, че и вие ще имате с какво да обогатите Изкуството на живеенето, ще поема ръката ви с радост и благодарност!

Е, какво ще кажете? Печелите при всяко положение!
Въведение

Бях решил да започна така:

През лето господне на 2000-та година Вселената ме упълномощи да бъда неин адвокат! И чух глас, и той рече: "Ти си тоз, който ще обясни на людете, че всеки е замислен и сътворен като Любимо Дете на Вселената! Всеки, без изключение!”

Но после си казах, че съвсем ще заприлича на други подобни четива, претендиращи за истини, спуснати от върховен авторитет и благоразумно се отказах. Затова ще карам направо, изразявайки своето мнение и съответните аргументи за него. Няма абсолютно никакво значение как съм стигнал до тази информация. Важното е, че всеки средно интелигентен човек може да провери нейната истинност и сам. Ето как:

    чрез собственото си логическото мислене,

    чрез съпоставка с познати, проверени и действащи принципи и закони

    чрез умствени експерименти,

    чрез сърцето си (интуицията си),

    и практически - в реалността на собственото си всекидневие и живот.

По-нататък ще се запознаете и с четирите опори на истината, които може да използвате при проверката на всяка срещана тук или някъде другаде информация. Защото в истината няма нужда да се вярва! Истината се узнава! Истината не държи на вярата, а на проумяването и разбирането. Истината се постига чрез проява на интелигентност, а не чрез сляпо вярване!

Настоящата книжка представлява важна част от информационната мозайка на Дуоника - Печелившата Стратема за Живеене (ПСЖ). Всичко, което съм написал досега, взето заедно, представлява своеобразно изобретение в пресечната точка между практичната психология, прагматичната философия, съчетано с полезни, приятни и красиви физически упражнения с партньор с цел събуждане духа на сътрудничеството. Защо? Защото в един динамичен и непредвидим свят, най-печелившата нагласа е тази на сътрудничеството! Това означава танц, а не борба, елегантно движение през живота, а не влачене по корем и стискане на зъби, поради воля и амбициозни стремления. Това означава лекота и радост, а не мъка и труд. Означава също да проявяваш интелигентност, психо-физическа гъвкавост и хуманност. А от това пък следва да вървиш по лекия път и то неизменно в добро настроение. Е, какво по-хубаво от това?

Както вече някъде съм споменал, четири същности правят Вселената това което е: енергия, информация, материя и съзидателна сила. (Може да има и други, но тези четирите със сигурност са налице и са основните! Защото без тях просто нищо не е възможно!) Става видно, че ако искаме успешен живот, трябва да насочим вниманието си не толкова към енергията и материята, колкото към съзидателната сила. Който владее тази сила няма и не може да има проблеми с останалите три същности, независимо кой е или откъде тръгва.

Ясно е също, че пътят към основната, върховната и безалтернативната сила във Вселената - съзидателната, минава през информацията. За да успеем да осъществим максимално добър контакт със съзидателната сила трябва да разполагаме с истинското знание как именно да направим това. Но тъй като информацията е всякаква, включително и лъжлива, трябва да сме много, ама много внимателни! И съмняващи се! И интелигентни! И последователни! И взимащи правилни решения! И тълкуващи правилно резултатите! И правилно действащи! И учещи се от резултатите!

Вселената е упреквана всекидневно за какво ли не, от хората, забравили, че са любимите й деца! Сипят се ругатни във всички посоки, недоволството се превръща в обичайно състояние на човека, почита се страданието и понякога даже се издига в култ. Представи за противопоставяния и скучни игри на "стражари и апаши" пълнят човешките умове от векове. Разни псевдоучения и/или религиозни доктрини изопачават истината, изкарвайки Вселената садист и тъп учител, който компенсира некадърието си да обяснява и обучава, с жестоки наказания над провалилите се ученици. Изкарват я и безкрайно злопаметна - ако не успее да накаже човека в този му живот, го преследва или причаква зад някой ъгъл в следващия. Не че Вселената я е грижа какво си измисляме за нея, но от естеството на определенията и убежденията ни зависи качеството на нашия живот точно тук и точно сега! Нашите представи изграждат субективните ни реалности, които са временно истинските и доста често - болезнени за нас! Информацията, която сме приели за истина, оцветява осезателно живота ни! Но сигурни ли сте, че притежавате най-вярната и важна информация? Сигурни ли сте, че това, което в момента се намира в паметта ви под формата на някакви убеждения е самата истина? Дори и да сте сигурни, това не означава, че е факт, нали? Имате ли куража да съпоставите досегашните си убеждения с някои по-различни информации и гледни точки? Ако вече знаете всичко, ако сте потънали здраво в някакъв информационен комфорт и не искате да си го разваляте, не си губете времето. Оставете книгата и й позволете да стигне до някой търсач на истината, на когото ще свърши работа. Тиражът все пак е ограничен. Оттук нататък ще се обръщам само към смелия и честен търсач на истината. Защото бих предпочел да ни обединява любовта към истината, а не сладките приказки, безрезултатното бърборене и кръстосването на интелектуални шпаги.

Накратко: целта на тези книги е да ви даде едно по-дълбоко, бих го определил и като базово разбиране, благодарение на което да предприемете и извършите най-вълнуващото и истинско за вас житейско пътешествие – тоталното ви себеосъществяване.

Предстои ви интересно приключение, така че оставете куфарите с излишния умствен багаж, включете любознателността си на макс, изострете своята интелигентност и...

На добър час!
Увод

„Този народ трябва да бъде лекуван не с билки и мехлеми, а с живо слово”

Василий Врач


Ролите, които сме избирали досега са написани от някакви наши психологически нужди да играем и преживеем точно това! Забележете, че когато спим и сънуваме, независимо колко ирационално и странно е всичко в нашия сън, ние въпреки това го смятаме за истина и реагираме така сякаш е напълно реално. Едва когато се събудим разбираме, че всичко е било сън. Следователно необходимо е още едно събуждане, за да разберем, че до този момент животът ни е бил една драматична, но фалшива реалност. Чак тогава ще схванем кошмара като илюзия, в която твърдо сме вярвали и приемали за свята и непроменима истина. Това второ събуждане се нарича осъзнаване и ни помага да преминем отвъд драматичната реалност, в действителността, където творим своя живот такъв, какъвто го виждаме в мечтите си.

Драмата ще свърши, когато й се наситим, когато осъзнаем нейните механизми и цялото й безсмислие, когато прозрем истината за нейната крехкост и илюзорност, когато забележим как ние собственоръчно я поддържаме! Драмата ще свърши и когато прогледнем и видим действителността отвъд нея. Когато поискаме да излезем от нея и посмеем да направим крачка към истинския, щастливия живот. Драмата ще свърши и когато прозрем, че сме Любими Деца на Вселената и заслужаваме много по-добър живот! А дотогава тя ще се върти безкрай, като едно зловещо колело, за което сме здраво привързани. И ние ще бъдем ту горе, ту долу, във възход и падение, без да му виждаме краят. Към това колело са ни привързали здраво комплексът за малоценност, невежеството и пристрастяването. А Невежеството освен липса на познание е и наличие на погрешни информационни схеми – догми, предразсъдъци, лъжи, полуистини, заблуди…., които надлежно са ни били вградени в субективната ни представа за света. Но нашите убеждения и представи далеч не винаги съвпадат с действителността.

Истината е, че Драмата не може да се осъществи без нашето съдействие. Така че нека честно погледнем какво правим или не правим, а не да обвиняваме Вселената за нашето състояние. Тя си е свършила перфектно работата! Създала е Слънчевата система, Земята, подпомогнала е възникването на живота върху нея и е имала дълговечното търпение да изчака да се появят мислещи човешки същества. Надарила ни е с ум и разум, с възможности да боравим с информацията, материята и енергията и с огромен творчески потенциал. Е, това никак не е малко, какво ще кажете? Сега обаче е наш ред! Нека направим най-доброто, на което сме способни от това, с което сме надарени! Нека поемем отговорност за живота си оттук нататък и излезем завинаги от състоянието на жертви! Имаме предостатъчно информационно-енергиен и съзидателен потенциал да направим това! Тук ще разберете как.

Във все повече книги за самоусъвършенстване вече се прокрадва някак срамежливо и между другото тезата, че за да има успех човек трябва да цени и обича себе си. По мое мнение това говорене под сурдинка е крайно недостатъчно! Трябва да се заяви много по-категорично, ясно и еднозначно този факт! И точно това мисля да направя тук!

Обръщам се лично към всеки един от вас с няколко безпрекословни истини:

Ти си уникално цвете и твоята единствена задача е да разцъфтиш, да излъчиш своя уникален аромат, да разгърнеш напълно своята уникалност! В това е целият смисъл на твоето съществуване – в преживяването на своето цялостно разгръщане!

Да, ти си ценен сам по себе си и затова си Любимо Дете на Вселената! Няма защо да го усукваме повече по този въпрос! Несъгласието с тази теза може да дойде само от хора с комплекс за малоценност, високомерие и жертви на йерархично мислене! На следващите страници ще докажа подробно защо си ЛДВ и какво следва от това!

Сбогувай се точно сега с удобните оправдания и инфантилните обвинения към външни фактори и приеми Силата да правиш нещата съзидателно, така както ти харесват! Защото тя е в наличност – във и с теб, тук и сега!

С прочитането на тази книга ще започне едно от най-интересните събития в твоя живот! И ти гарантирам, че след това няма да се познаеш! Базовото знание, което ще получиш от тази книга ще ти помогне да превърнеш всички желани от теб неща в закономерни следствия. Тоест ти няма да ги правиш – те ще се случват. Книгата описва базовата методика, гарантираща възможно най-доброто за теб развитие на нещата! С нея ти залагаш причината, а желаните следствия ще си дойдат сами! И не само Законът на привличането, а всички закони ще започнат да ти служат вярно!

Когато себеразпознаеш себе си като ЛДВ, ти ще си извървял седем осми от Пътя. Това може да стане дори за един миг! И този миг може да е следващият!

Books
Тегло 427 гр.
Подвързия Мека
Година 2013
Обем 336 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю